مشاوره و پشتیبانی

معرفی رضا جعفری


بنده دانشجوی ارشد رشته برق گرایش مخابرات شبکه هستم. حوزه فعالیت بنده در کل نقاط تهران می باشد

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه