مشاوره و پشتیبانی

معرفی روح اله لطف آبادیسوابق تحصیلی:
دانشجوی کارشناسی ارشد ترم چهارم مهندسی برق ابزار دقیق دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه 380کنکور از سال 1392 تا کنون
مهندسی برق گرایش قدرت دانشگاه علم و صنعت ایران رتبه کنکور سراسری 1100 از سال 1387 تا1392 معدل 15:46

سابقه تدریس:
10 سال تدریس دروس ریاضیات ، گسسته ، دیفرانسیل ، آمار و هندسه تحلیلی دوره متوسطه دوم و کنکور

سوابق پژوهشی :
پروژه کارشناسی ارشد با عنوان کاربرد دستگاه های اندازه گیری فازوری (PMU) در شبکه های هوشمند (SMART GRID)
پروژه کارشناسی با عنوان تخمین پارامترهای مدل خط انتقال بر مبنای اندازه گیری های گزارش شده توسط PMUها
عضویت درانجمن بین المللی مهندسان برق IEEE
ارائه مقاله در یازدهمین دوره کنفرانس های علمی مدارس شهر تهران و کسب رتبه نخست قسمت زبان انگلیسی

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه