آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

سید سلیمان کاتب

مدرس آقای سید سلیمان کاتب

تهران
شروع قیمت برای یک جلسه تدریس خصوصی : 600,000 ریال
درخواست کلاس خصوصی
ارسال سوال

موضوعات آموزشی درحال تدریس

معرفی سید سلیمان کاتب

عضوخانه موسیقی وتجربه بالای تدریس و اجرا
درضمن اجرای موسیقی سنتی درجشن ها و مناسبت های مختلف و اعیاد پذیرفته می شود

کلاس های آموزشی سید سلیمان کاتب

کلاس تدریس خصوصی ساز تنبک

 •    5 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    5 جلسه
 •   مقدماتی تا پیشرفته
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 400,000 ریال

کلاس تدریس خصوصی سه تار

 •    5 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    5 جلسه
 •   مقدماتی تا پیشرفته
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 400,000 ریال

کلاس تدریس خصوصی تقویت حافظه و تندخوانی و تمرکز حواس

 •    8 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    5 جلسه
 •   مقدماتی تا پیشرفته
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 800,000 ریال