مشاوره و پشتیبانی
شایان نظری

مدرس آقای شایان نظری

تهران
هزینه یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 500,000 ریال
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

معرفی شایان نظری


دانشجوی سال آخر رشته ی شیمی دانشگاه خوارزمی تهران

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه