مشاوره و پشتیبانی

معرفی شیرین نظری زاده

سوابق تحصیلی:
کارشناس ارشد گرافیک دانشگاه تربیت مدرس

سوابق تدریس:
۱5سال تدریس در آموزش و پرورش
۴سال تدریس خصوصی
۲سال تدریس در آموزشگاه های تخصصی عکاسی


کارشناس ارشد گرافیک از دانشگاه تربیت مدرس.پانزده سال سابقه تدریس رشته های عکاسی و گرافیک در هنرستان های فنی و حرفه ایی و کاردانش.دبیر آموزش و پرورش

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه