مشاوره و پشتیبانی

معرفی سیروان اوسطی

سوابق تحصیلی:
دانشجوی دکتری مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه امیرکبیر
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فارغ التحصیل کارشناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سوابق تدریس:
5 سال سابقه تدریس خصوصی موفق در شهر تهران
2 سال سابقه تدریس به عنوان حل تمرین در دانشگاه امیرکبیر

روش های تدریس:
آموزش تخصصی دروس مهندسی مواد و متالورژی
تدریس تخصصی روش های شبیه سازی در مهندسی مواد به روش المان محدود

افتخارات:
رتبه دوم مسابقات عمی متالورژی دانشگاه امیرکبیر در سال 1393
شاگرد اول کارشناسی ارشد امیرکبیر


بنده فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مواد از دانشگاه امیرکبیر هستم و در حال حاضر دانشجوی دکتری این دانشگاه نیز می باشم.
حوضه فعالیت و تدریس:
دروس تخصصی مهندسی مواد و متالورژی در مقاطع کارشناسی و ارشد

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه