آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

توحيد مرادي

مدرس آقای توحيد مرادي

تهران
شروع قیمت برای یک جلسه تدریس خصوصی : 500,000 ریال
درخواست کلاس خصوصی
ارسال سوال

موضوعات آموزشی درحال تدریس

معرفی توحيد مرادي

ارشد مديريت بازرگاني
ليسانس حسابداري
ممتاز خوشنويسي با خودكار
مدرك تخصصي خط خودكار

کلاس های آموزشی توحيد مرادي

کلاس تدریس خصوصی خوشنویسی با خودکار

  •    40 ساعت
  •    حضوری و خصوصی
  •    20 جلسه
  •   مقدماتی
  •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 500,000 ریال