مشاوره و پشتیبانی

معرفی زینب کریمی

سوابق تحصیلی:
ـ فوق لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه دولتی شیراز
ـ لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه دولتی شیراز
ـ دارای مدرک Senior کانون زبان ایران و شش سال تحصیل در این موسسه
ـ شرکت در دوره های تی تی سی دکتر باقری در آموزشگاه بهار، و دکتر فال اسیری در آموزشگاه مدرس، و دوره ی برگزاری کلاس های چت


سوابق تدریس:
ـ دو سال سابقه تدریس آیلتس آکادمیک و جنرال به صورت حضوری و آنلاین
ـ پنج سال سابقه تدریس در آموزشگاه های بهار، پویش، مدرس، و شریف در شیراز
ـ سه سال سابقه ی تدریس خصوصی و آموزشگاهی به خردسالان
ـ چهار سال سابقه ترجمه در شبکه ی مترجمین ایرانـ فوق لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه دولتی شیراز
ـ لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه دولتی شیراز
ـ دارای مدرک Senior کانون زبان ایران و شش سال تحصیل در این موسسه
ـ دو سال سابقه تدریس آیلتس آکادمیک و جنرال به صورت حضوری و آنلاین
ـ پنج سال سابقه تدریس در آموزشگاه های بهار، پویش، مدرس، و شریف در شیراز
ـ شرکت در دوره های تی تی سی دکتر باقری در آموزشگاه بهار، و دکتر فال اسیری در آموزشگاه مدرس، و دوره ی برگزاری کلاس های چت
ـ سه سال سابقه ی تدریس خصوصی و آموزشگاهی به خردسالان
ـ چهار سال سابقه ترجمه در شبکه ی مترجمین ایران

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه