مشاوره و پشتیبانی

تدریس خصوصی آمار و احتمالات متوسطه دوم و معلم خصوصی آمار و احتمالات متوسطه دوم

آقا اجازه با گردآوری بهترین معلم های خصوصی آمار و احتمالات متوسطه دوم و اساتید آموزشی سطح كشور و بعد از بررسی سوابق و تایید آنها، با فراهم كردن بستر مقایسه و رتبه بندی بر اساس قیمت و سطح تدریس اساتید آمار و احتمالات متوسطه دوم در انتخاب بهتر به دانش پذیران كمك می كند. دانش پذیران می توانند مدرسین موردنظرخود را بر اساس دروس و رشته، منطقه و رتبه بندی در كل كشور به راحتی جستجو كرده و پس از انتخاب، بصورت آنلاین درخواست دهند.

تهران , همه مناطق
ریاضی متوسطه دوم ریاضی متوسطه اول ریاضی ابتدایی فیزیک متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
1,000,000 ریال
تهران
فیزیک ریاضی متوسطه دوم ریاضی متوسطه اول ریاضی ابتدایی
هزینه یک جلسه
900,000 ریال
تهران , شهرک غرب
ریاضی متوسطه دوم ریاضی متوسطه اول آمار و احتمالات متوسطه دوم ریاضی گسسته متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
500,000 ریال
تهران
ریاضی متوسطه دوم مدیریت مالی تحقیق در عملیات اقتصاد مدیریت
هزینه یک جلسه
1,500,000 ریال
تهران , همه مناطق
ریاضی متوسطه دوم حسابداری دانشگاه تحقیق در عملیات اقتصاد مدیریت
هزینه یک جلسه
500,000 ریال
خراسان رضوی , مشهد
ریاضی متوسطه دوم ریاضی متوسطه اول تحقیق در عملیات آمار و احتمالات متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
500,000 ریال
تهران
آمار و احتمالات متوسطه دوم جبر خطی حساب دیفرانسیل و انتگرال متوسطه دوم ریاضی دهم متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
1,000,000 ریال
تهران , تهران پارس
فیزیک ریاضی متوسطه دوم فیزیک متوسطه دوم آمار و احتمالات متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
900,000 ریال
تهران
آمار و احتمالات متوسطه دوم تحلیل آماری آمار و احتمالات مهندسی ریاضی کاربردی
هزینه یک جلسه
1,000,000 ریال
تهران , همه مناطق
برنامه نویسی آمار و احتمالات متوسطه دوم برنامه نویسی C++ ریاضی گسسته متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
250,000 ریال
تهران , آزادی
آمار و احتمالات متوسطه دوم ریاضی گسسته متوسطه دوم ریاضی دهم متوسطه دوم ریاضی یازدهم متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
1,000,000 ریال
اصفهان
آمار و احتمالات متوسطه دوم ریاضی نهم متوسطه اول ریاضی دهم متوسطه دوم ریاضی نهم تیز هوشان
هزینه یک جلسه
300,000 ریال
تهران , همه مناطق
ریاضی متوسطه دوم آمار و احتمالات متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
500,000 ریال
تهران , همه مناطق
آمار و احتمالات متوسطه دوم جبر و احتمالات متوسطه دوم حساب دیفرانسیل و انتگرال متوسطه دوم ریاضی گسسته متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
600,000 ریال
تهران , لواسان
آمار و احتمالات متوسطه دوم جبر و احتمالات متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
550,000 ریال
خراسان رضوی , مشهد
ریاضی متوسطه دوم ریاضی متوسطه اول ریاضی ابتدایی آمار و احتمالات متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
650,000 ریال
زنجان , ابهر
تحقیق در عملیات آمار و احتمالات متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
1,000,000 ریال
اصفهان
ریاضی متوسطه دوم ریاضی متوسطه اول فیزیک متوسطه دوم آمار و احتمالات متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
450,000 ریال
تهران , همه مناطق
آمار و احتمالات متوسطه دوم فلسفه زبان عربی عربی کنکور
هزینه یک جلسه
700,000 ریال
تهران , همه مناطق
ریاضی متوسطه دوم آمار و احتمالات متوسطه دوم ریاضی رشته انسانی ریاضی دانشگاه
هزینه یک جلسه
1,500,000 ریال

اساتید و مدرسین بر اساس موضوع

گارانتی برگشت پول
گارانتی برگشت پول
تضمین بهترین کلاس
تضمین كيفيت کلاس
گارانتی بهترین قیمت
گارانتی بهترین قیمت
پشتیبانی ۲۴ ساعته، حتی در روزهای تعطیل
پشتیبانی ۲۴ ساعته