تدریس خصوصی عربی ، آموختن یک زبان جدید

تدریس خصوصی عربی ، آموختن یک زبان جدید

 

تاکنون شده است که از خودتان بپرسید که چرا بسیاری از دانش آموزان از درس عربی فرار می کنند؟ بسیاری از ما خاطراتی نه چندان شیرین از این درس داریم و هر وقت که کسی را می بینیم که به عربی توانای صحبت کردن دارد گویی با آدم فضایی برخورد کرده ایم. این احساس از این جهت به وجود آمده است که نحوه آموزش عربی در مدارس و سیستم آموزشی به نوعی است که به طور کلی دانش آموز فراموش می کند که در حال فرار گرفتن یک زبان جدید است. اینجاست که کار تدریس خصوصی عربی بسیار می تواند حیاتی باشد.

در کلام ساده تر اگر بخواهیم بگوییم نحوه تدریس و آموزش عربی به گونه ای است که گویی دانش آموزان خود عرب هستند و به زبان عربی صحبت می کنند حال نوبت آن رسیده است که با قواعد این زبان آشنا شوند. در واقع آموزش زبان عربی چیزی شبیه به آموزش زبان فارسی است. با این تفاوت که ما به زبان فارسی صحبت می کنیم و این درس را به خوبی درک می کنیم در حالی که عمده دانش آموزان هیچ پیشینه ای از زبان عربی ندارند و یکباره درگیر قواعد عریض و طویل آن می شوند.

راه کار اساسی که باید در تدریس خصوصی عربی مد نظر قرار گرفت این است که معلم به نوعی برخورد کند که گویی قرار است زبان عربی را به دانش آموز یاد بدهد. در کلام ساده تر فرم آموزش زبان عربی باید درست مانند فرم آموزش یک زبان خارجی به دانش آموز باشد. در این حالت باید 4 مهارت شنوایی، گفتاری، خواندن و نوشتن تقویت شوند.

 

تدریس خصوصی عربی به زبان عربی

تدریس خصوصی عربی به زبان عربی

بنابراین اگر در سال های ابتدایی دبیرستان که تازه عربی وارد جرگه درس های دانش آموز شده است نیاز به تدریس خصوصی عربی پیدا شد، معلم باید کاملا با دید آموزش یک زبان تازه به دانش آموز تدریس خود را انجام دهد.

از این رو پیشنهاد می شود تاجایی که ممکن است معلم به زبان عربی صحبت کند و مفاهیم ابتدایی را در زبان عربی بگنجاند. در این مرحله مهم نیست که دانش آموز صحبت های معلم را متوجه می شود یا نه! مهم این است که گوش و ذهن او آمادگی خوبی برای فراگرفتن مفاهیم مهم درس پیدا کند.

از طرف دیگر تاجایی که ممکن است باید در تدریس خصوصی عربی معلم سعی کند ذهن دانش آموز خود را از قواعد دور کند و این قواعد را در مکالمه به دانش آموز خود یاد بدهد. کتاب درسی در این زمینه معمولا داستان هایی را تهیه کرده است. معلم باید از این داستان ها استفاده کند تا بتواند به زبان عربی قواعد عربی را به خورد ذهن دانش آموز دهد.

وقتی دانش آموز درک کند که قرار است یک زبان جدید یاد بگیرد و می تواند از این زبان جدید برای برقراری ارتباط با دیگران بهره بگیرد عملا حالت دفاعی ذهن او خاموش می شود و شروع به درک این مفاهیم می کند.

 

عربی ساده تر  از زبان های دیگر

عربی ساده تر  از زبان های دیگر

یکی از مشکلاتی که زبان عربی دارد این است که بسیار زبان سخت و کاملی محسوب می شود اما درک این زبان از چند نظر برای فارسی زبان ها ساده تر است.

اولا این که زبان عربی از نظر رسم الخط بسیار به فارسی نزدیک است و بر اساس همین یک فارسی زبان بدون هیچ پیشینه ای که از عربی داشته باشد می تواند لغات عربی را بخواند. این امکانی است که در زبان های دیگر وجود ندارد. از طرف دیگر همانطور که خواندن این زبان برای فارسی زبان ها ساده تر است، بیان آن هم ساده خواهد بود. از طرف دیگر به علت همسایه بودن ایران و کشورهای عربی بسیاری از لغات عربی و فارسی با یک دیگر مخلوط شده اند. تمامی این موارد عربی را برای یادگیری زبانی ساده می کند.

در تدریس خصوصی عربی باید معلم به این نکات تکیه زیادی داشته باشد تا بتواند دانش آموز را از گردنه های سخت قواعد عربی عبور دهد.

قبول داریم که قواعد عربی بسیار سخت و شاید غیر قابل فهم باشند  اما وقتی این قواعد در دل آموختن یک زبان جدید قرار بگیرد می تواند کارایی خوبی از خود نشان دهد.

 

تدریس خصوصی عربی در زمان کنکور

تدریس خصوصی عربی در زمان کنکور

اما همیشه داستان کنکور می تواند همه چیز را تغییر دهد. شما در دوران کنکور به اندازه وقت ندارید که بتوانید یک زبان جدید به نام عربی را یاد بگیرد. اما نکته جالب اینجاست که برای پاسخ به سوالات کنکور عربی نیازی هم نیست این زبان را بلد باشید. سوالات کنکور عربی را می توان یکی از سخت ترین انواع سوالات دانست که با کمی هوش ساده می شود!

سوالات کنکور عربی دارای یک سری فوت و فن خاص هستند که تنها با تمرین و ممارست های بسیار این فوت و فن ها مشخص می شود. البته در تدریس خصوصی عربی نیز اگر معلم و استاد خوبی داشته باشید نیز می توانید امیدوار باشید که این فن ها را یاد بگیرید.

در کلام ساده تر از آن جایی که عربی زبان سختی محسوب می شود طراحان سوال نمی توانند چندان تغییرات زیادی در فرم سوال ها ایجاد کنند و اصطلاحا فرم سوال ها برای سال هاست که ثابت است. از این رو اگر شما چند دوره کنکور سوالات عربی را بررسی کنید می توانید این فرم را به دست بیاورید.

وظیفه معلم در تدریس خصوصی عربی در دوران کنکور نیز همین است که این مسیر را برای شما ساده تر کند و شما در یافتن این فرم ها کمک کند. معلمان برتر خصوصی نیز خودشان این فرم ها را در اختیار دانش آموزان قرار می دهند اما ما معتقدیم که باید خود دانش آموز بتواند این قلق ها را پیدا کند و بیاموزد. این گونه همیشه آن ها را در ذهن خواهد داشت. این اتفاقی است که ما دوست داریم در تدریس خصوصی عربی رخ بدهد.

 

تدریس خصوصی عربی

پایان سخن

به طور کلی تدریس خصوصی عربی یک نیاز اساسی در سیستم آموزش کشور محسوب می شود. البته باید این نیاز به شکل درست و با بینشی که بیان کردیم اتفاق بیفتد تا کارایی خودش را به درستی نشان بدهد. این تمام ماجرایی است که می توان از تدریس خصوصی عربی بیان کرد.