مشاوره و پشتیبانی

معلم خصوصی و تدریس خصوصی آنلاین و حضوری

تهران
5 3
4.57
5
2 نظر 2
اتوکد AutoCad AutoCad 2d اتوکد دو بعدی AutoCad 3d اتوکد سه بعدی
هزینه یک جلسه
2,700,000 ریال 2700000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
3.84
4
1
فیزیک متوسطه دوم ‌فیزیک دانشگاه ریاضی متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
1,200,000 ریال 1200000.00 IRR
میرداماد
5 3
4.01
4
1 نظر 1
عربی کنکور ادبیات فارسی کنکور عربی هفتم متوسطه اول
هزینه یک جلسه
4,500,000 ریال 4500000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
4.14
4
1
نرم افزار سالیدورک solidworks کتیا CATIA نقشه کشی صنعتی
هزینه یک جلسه
2,700,000 ریال 2700000.00 IRR
کرج
5 3
3.52
4
1
قانون جذب روانشناسی موفقیت
هزینه یک جلسه
200,000 ریال 200000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
4.53
5
15 نظر 15
زیست شناسی پیش دانشگاهی زیست شناسی متوسطه اول ژنتیک تکمیلی
هزینه یک جلسه
3,000,000 ریال 3000000.00 IRR
انقلاب
5 3
3.80
4
6 نظر 6
حساب دیفرانسیل و انتگرال استاتیک ایستایی مقاومت مصالح 1
هزینه یک جلسه
1,900,000 ریال 1900000.00 IRR
تهران
5 3
4.04
4
3 نظر 3
فیزیک دوازدهم متوسطه دوم فیزیک کنکور فیزیک یازدهم متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
2,500,000 ریال 2500000.00 IRR
میرداماد
5 3
4.01
4
1 نظر 1
عربی کنکور ادبیات فارسی کنکور
هزینه یک جلسه
4,500,000 ریال 4500000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
4.53
5
15 نظر 15
زیست شناسی کنکور
هزینه یک جلسه
3,000,000 ریال 3000000.00 IRR
انقلاب
5 3
3.80
4
6 نظر 6
ریاضی کنکور
هزینه یک جلسه
1,900,000 ریال 1900000.00 IRR
تهران
5 3
4.04
4
3 نظر 3
فیزیک کنکور
هزینه یک جلسه
2,500,000 ریال 2500000.00 IRR
هزینه یک جلسه
3,000,000 ریال 3000000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
5.00
5
10 نظر 10
ریاضی کنکور
هزینه یک جلسه
2,500,000 ریال 2500000.00 IRR
تهران
5 3
5.00
5
10 نظر 10
شیمی کنکور
هزینه یک جلسه
3,500,000 ریال 3500000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
5.00
5
57 نظر 57
ریاضی کنکور فیزیک کنکور
هزینه یک جلسه
3,500,000 ریال 3500000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
3.84
4
1
فیزیک متوسطه دوم ریاضی متوسطه دوم فیزیک متوسطه اول
هزینه یک جلسه
1,200,000 ریال 1200000.00 IRR
میرداماد
5 3
4.01
4
1 نظر 1
عربی هفتم متوسطه اول عربی هشتم متوسطه اول عربی نهم متوسطه اول
هزینه یک جلسه
4,500,000 ریال 4500000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
4.14
4
1
رسم فنی تخصصی هندسه دوازدهم متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
2,700,000 ریال 2700000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
4.53
5
15 نظر 15
زیست شناسی پیش دانشگاهی زیست شناسی متوسطه اول زیست شناسی نهم متوسطه اول
هزینه یک جلسه
3,000,000 ریال 3000000.00 IRR
انقلاب
5 3
3.80
4
6 نظر 6
حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان یازدهم متوسطه دوم حسابان دوازدهم متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
1,900,000 ریال 1900000.00 IRR
تهران
5 3
4.04
4
3 نظر 3
فیزیک دوازدهم متوسطه دوم فیزیک یازدهم متوسطه دوم فیزیک دهم متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
2,500,000 ریال 2500000.00 IRR
تهران
5 3
4.00
4
1
ریاضی هندسه ریاضی و آمار
هزینه یک جلسه
3,000,000 ریال 3000000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
4.02
4
1
فیزیک دوازدهم متوسطه دوم فیزیک یازدهم متوسطه دوم فیزیک دهم متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
3,000,000 ریال 3000000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
3.84
4
1
المپیاد نجوم مشاوره و برنامه ریزی مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی
هزینه یک جلسه
1,200,000 ریال 1200000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
4.02
4
2 نظر 2
مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی
هزینه یک جلسه
1,990,000 ریال 1990000.00 IRR
تهران
5 3
5.00
5
10 نظر 10
مشاوره کنکور
هزینه یک جلسه
3,500,000 ریال 3500000.00 IRR
هزینه یک جلسه
2,000,000 ریال 2000000.00 IRR
برق آلستوم
5 3
3.50
4
1
مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی
هزینه یک جلسه
1,200,000 ریال 1200000.00 IRR
قوچان
5 3
4.00
4
1 نظر 1
مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی
هزینه یک جلسه
2,000,000 ریال 2000000.00 IRR
کرمان
5 3
4.40
4
3 نظر 3
مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی مشاوره و برنامه ریزی مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی کنکور
هزینه یک جلسه
1,000,000 ریال 1000000.00 IRR
تهران
5 3
4.00
4
1
مشاوره کنکور کارشناسی ارشد
هزینه یک جلسه
3,000,000 ریال 3000000.00 IRR
تهران
5 3
4.57
5
2 نظر 2
رویت معماری نقشه کشی 1 نقشه کشی 2
هزینه یک جلسه
2,700,000 ریال 2700000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
3.84
4
1
‌فیزیک دانشگاه ریاضی عمومی دانشگاه فیزیک عمومی
هزینه یک جلسه
1,200,000 ریال 1200000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
4.14
4
1
نقشه کشی صنعتی نقشه کشی 1 نقشه کشی 2
هزینه یک جلسه
2,700,000 ریال 2700000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
4.53
5
15 نظر 15
ژنتیک تکمیلی ژنتیک عمومی
هزینه یک جلسه
3,000,000 ریال 3000000.00 IRR
انقلاب
5 3
3.80
4
6 نظر 6
استاتیک ایستایی مقاومت مصالح 1 ریاضی مهندسی پیشرفته
هزینه یک جلسه
1,900,000 ریال 1900000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
4.02
4
2 نظر 2
مکانیک سیالات زبان انگلیسی سطح عالی متلب پیشرفته دانشگاه
هزینه یک جلسه
1,990,000 ریال 1990000.00 IRR
هزینه یک جلسه
3,700,000 ریال 3700000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
4.95
5
11 نظر 11
ریاضی دانشگاه ریاضی عمومی دانشگاه
هزینه یک جلسه
1,600,000 ریال 1600000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
4.02
4
2 نظر 2
تدریس تافل IBT زبان انگلیسی تافل دکتری
هزینه یک جلسه
1,990,000 ریال 1990000.00 IRR
کرج
5 3
5.00
5
37 نظر 37
زبان آلمانی آمادگی سفارت مکالمه زبان آلمانی
هزینه یک جلسه
2,000,000 ریال 2000000.00 IRR
تهران
5 3
4.50
4
1 نظر 1
مکالمه زبان انگلیسی
هزینه یک جلسه
2,000,000 ریال 2000000.00 IRR
مشهد
5 3
4.00
4
1
مکالمه زبان انگلیسی
هزینه یک جلسه
350,000 ریال 350000.00 IRR
هزینه یک جلسه
1,800,000 ریال 1800000.00 IRR
تهران
5 3
4.00
4
1 نظر 1
زبان فرانسه
هزینه یک جلسه
700,000 ریال 700000.00 IRR
همدان
5 3
4.00
4
1
زبان انگلیسی تخصصی
هزینه یک جلسه
1,200,000 ریال 1200000.00 IRR
هزینه یک جلسه
750,000 ریال 750000.00 IRR
تهران
5 3
4.57
5
2 نظر 2
اتوکد AutoCad AutoCad 2d اتوکد دو بعدی AutoCad 3d اتوکد سه بعدی
هزینه یک جلسه
2,700,000 ریال 2700000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
4.14
4
1
نرم افزار سالیدورک solidworks کتیا CATIA اینونتور
هزینه یک جلسه
2,700,000 ریال 2700000.00 IRR
کرج
5 3
3.52
4
1
قانون جذب روانشناسی موفقیت
هزینه یک جلسه
200,000 ریال 200000.00 IRR
انقلاب
5 3
3.80
4
6 نظر 6
آموزش متلب matlab برنامه نویسی متلب Matlab نرم افزار متلب Matlab
هزینه یک جلسه
1,900,000 ریال 1900000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
4.02
4
2 نظر 2
برنامه نویسی پایتون Python برنامه نویسی متلب Matlab اکسل Excel
هزینه یک جلسه
1,990,000 ریال 1990000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
5.00
5
25 نظر 25
مهارت های کامپیوتر
هزینه یک جلسه
3,700,000 ریال 3700000.00 IRR
امانیه
5 3
4.30
4
3 نظر 3
سخنرانی و فن بیان NLP دوبلاژ
هزینه یک جلسه
2,500,000 ریال 2500000.00 IRR
تهران
5 3
4.50
4
1
ماکروسافت آفیس Microsoft Office پاورپوینت وورد word
هزینه یک جلسه
2,000,000 ریال 2000000.00 IRR

مدرس خصوصی خود را پیدا کن!

تدریس خصوصی برای هر مقطع و هر رشته‌ای تخصص ماست. آقا اجازه بزرگترین جامعه مدرسین خصوصی کشور است که ماموریتش کمک به پیدا کردن و رزرو مدرس خصوصی مناسب برای همه دانشپذیران است. سامانه آقا اجازه با بیش از 5000 مدرس مجرب در تمام مقاطع آموزشی در کل کشور و 15000 درخواست مدرس موفق به نحوی طراحی شده است تا دانشپذیران بتوانند به راحتی و با امکان مقایسه، مدرس مناسب خود را پیدا کرده و با آن کلاس برگزار کنند.
همه می‌توانند برای بهبود شرایط تحصیلی خودشان، کسب مهارت‌ها و دانش‌ها مختلف، ارتقا نمرات فرزندشان و یا حتی برای دانش‌آموزان مدرسه شان با خیال راحت از مدرسان آقا اجازه کمک بگیرند.
آقا اجازه با پیشرفت تکنولوژی، زیر ساخت کلاس آنلاین را هم به صورت رایگان در کنار کلاس های حضوری در اختیار مدرسین و دانشپذیران قرار داده است تا بتوانند به راحتی در هر نقطه از جهان کلاس خود را برگزار نمایند.
این موضوع ثابت شده است که مدرس خصوصی یکی از بهترین راه های بهبود یادگیری می باشند، اما تاکنون، هزینه های آن برای بسیاری از خانواده ها غیرقابل پرداخت بوده است.
آقا اجازه با کاهش مبلغ و در دسترس قرار دادن آن در هر نقطه از کشور باعث بالا رفتن سطح آموزش کشور شده است.
شما از یک کلاس خصوصی چه انتظاراتی دارید؟ معلم‌های دلسوز و باتجربه‌ایی داشته باشد که در آموزش موضوع مورد نظرتان مهارت داشته باشند؟ کلاستان در زمان و مکانی که دوست دارید برگزار شود؟ شما را برای کسب نمره‌ی مطلوب یا رسیدن به هدفتان آماده کند؟ کلاس‌های خصوصی در رشته های مختلف و پر طرفداری مانند تدریس خصوصی زبان، تدریس خصوصی ریاضی، تدریس خصوصی عربی، تدریس خصوصی شیمی و تدریس خصوصی فیزیک با بهترین معلم‌ها و در سرتاسر کشور در آقا اجازه در دسترس شما هستند.
شما می‌توانید بعد از انتخاب موضوع آموزشی، لیست مدرسین آن رشته را مشاهده کرده و بعد از بررسی مشخصات شان مانند قیمت، نظرات، تحصیلات، افتخارات و سوابق کاری مناسب ترین گزینه را برای خودتان انتخاب کنید.
خدمات فوق ذکر، نه تنها در تهران که در سرتاسر کشور در دسترس هستند. مهم نیست کجا هستید، اگر احتیاج به یک مدرس خصوصی دارید آقا اجازه بهترین‌ها را به شما پیشنهاد خواهد کرد.
درخواست معلم خصوصی بصورت تلفنی: 02186125396


درخواست آنلاین مدرس خصوصی

ویدئو های آموزشی

کلاس ها و دوره ها

پلتفرم کلاس آنلاین

آقا اجازه در سال 95 با توجه به نیاز حوزه آموزش، اقدام به راه اندازی سيستم کلاس آنلاین و وبینار نموده است و با توجه به گران بودن این سرویس در ایران برای گسترش این خدمات و یکسان بودن خدمات آموزشی به مدرسین و آموزشگاه ها، مدارس و دانشگاه ها، این سرویس را با کمترین هزینه ارائه می دهد.
سرویس کلاس آنلاین آقا اجازه یک سیستم آموزش مجازی تحت وب برای یادگیری آنلاین است. این سرویس کلیه ویژگی های اصلی مورد نظر شما را از یک سیستم کلاس مجازی وب از جمله به اشتراک گذاری بصورت واقعی صدا، فیلم، ارائه و صفحه نمایش به شما ارائه می دهد. به همراه ابزارهای همکاری مانند چند کاربر تخته سفید، یادداشت های مشترک، رای گیری، گپ عمومی یا خصوصی، ایموجی ها و اتاق های استراحت، همچنین کلاس آنلاین آقا اجازه می تواند جلسات شما را برای پخش بعدی ضبط کند. کلاس آنلاین آقا اجازه اولین و تنها سیستمی است که بر روی همه موبایل ها قابل اجراست و فایل های آفیس را بدون مشکل نمایش می دهد از جمله پاورپوینت، همچنین این سیستم در رایانه های رومیزی و لپ تاپ با آخرین نسخه مرورگر کروم، فایرفاکس و اینترنت اکسپلورر اجرا می شود.

درباره کلاس آنلاین سیستم مدیریت یادگیری

 خدمات کلاس آنلاین و LMS

سیستم مدیریت آموزش مجازی LMS
سیستم مدیریت آموزش مجازی LMS
پنل کلاس آنلاین با امکانات کامل
اپلیکیشن اندروید اختصاصی
سیستم کامل حضور و غیاب دانشپذیران
نمایش با برند و دامنه اختصاصی مرکز آموزشی
گزارش گیری های کامل سیستم

جزییات

کلاس آنلاین
خدمات کلاس آنلاین
امکانات واقعی کلاس حضوری
پشتیبانی در موبایل بدون نصب برنامه خاصی
بی نیاز به پهنای باند اینترنت بسیار زیاد
ارتباط بین اعضا به صورت تصویری، صوتی و نوشتاری
اشتراک گذاری فایل ها و صفحه دسکتاپ کامپیوتر

جزییات

آزمون آنلاین
آزمون آنلاین با احراز هویت
ثبت سوالات در بانک های سوال
تعریف کاربران شرکت کننده در آزمون
زمان بندی آزمون و تست ها
امکان برگزاری ازمون تستی، تشریحی و ترکیبی
امکان احراز هویت در زمان برگزاری آزمون

جزییات

سوالات متداول در خصوصی تدریس خصوصی

تدریس خصوصی برای هر مقطع و هر رشته‌ای تخصص ماست. آقا اجازه بزرگترین جامعه مدرسین خصوصی کشور است که ماموریتش کمک به پیدا کردن و رزرو مدرس خصوصی مناسب برای همه دانشپذیران است. سامانه آقا اجازه با بیش از 5000 مدرس مجرب در تمام مقاطع آموزشی در کل کشور و 15000 درخواست مدرس موفق به نحوی طراحی شده است تا دانشپذیران بتوانند به راحتی و با امکان مقایسه، مدرس مناسب خود را پیدا کرده و با آن کلاس برگزار کنند. همه می‌توانند برای بهبود شرایط تحصیلی خودشان، کسب مهارت‌ها و دانش‌ها مختلف، ارتقا نمرات فرزندشان و یا حتی برای دانش‌آموزان مدرسه شان با خیال راحت از مدرسان آقا اجازه کمک بگیرند. آقا اجازه با پیشرفت تکنولوژی، زیر ساخت کلاس آنلاین را هم به صورت رایگان در کنار کلاس های حضوری در اختیار مدرسین و دانشپذیران قرار داده است تا بتوانند به راحتی در هر نقطه از جهان کلاس خود را برگزار نمایند.

معلمان خصوصی شیوه های مختلفی برای محاسبه قیمت کلاس ها دارند که رایج ترین آن محاسبه بر اساس ساعت است. یعنی قیمت ثابتی به ازای هر ساعت تدریس دریافت می کند .نوع دیگر محاسبه براساس جلسات برگزاری است که معمولا هر جلسه یک تا یک نیم ساعت است که قیمت هر جلسه به طور ثابت تعیین می شود. برخی از معلمان خصوصی به صورت پروژه ای کار می کنند یعنی تعهد می دهد در قبال مبلغ معینی سرفصل هایی را به شما آموزش می دهد.

بهترین شیوه برای انتخاب مناسب معلم ، یک مقایسه همزمان و در کنار هم در یک فضای مشترک است تا شما از میان گزینه ها، گزینه مطلوب خود را انتخاب کنید. ریشه تشکیل اصناف مختلف در خیابان ها هم از همین تئوری نشات گرفته است زیرا مشتریان می توانند با مقایسه کالاها و قیمت ها خرید بهتری داشته باشند یا خدمات بیشتری دریافت کنند.

آقا اجازه در این بازار مدعیان وارد عرصه شده است و به کمک والدین محترم شتافته است و برای اعتماد سازی مدرسان مجرب را با گذراندن از فیلتر های مختلف جذب و آنها را به خانواده ها معرفی می کند.
مدرسان می توانند با عضویت در آقا اجازه یک شغل پایدار و همیشگی در دسترس داشته باشند و نگرانی بابت دریافت حق الزحمه خود نداشته باشند و آقا اجازه منافع هر دو طرف این قرارداد را تامین می کند و صرفا دو طرف همه تمرکز خود را تنها برای کسب دانش و انتقال دانش متمرکز کنند.
در صورتیکه بعد برگزاری اولین جلسه کلاس، از آن ناراضی بودید، با پشتیبانی آقا اجازه تماس گرفته تا مبلغ پرداختی شما بدون قید و شرط عودت گردد.
مدرس می تواند از طریق بخش عضویت به عنوان مدرس در سامانه ثبت نام نماید و بعد از بررسی مدارک ارسالی و تایید مدارک هویتی می تواند در سامانه آقااجازه فعالیت نماید.
«آقا اجازه» نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز تسعه تجارت الکترونیکی را دارد که علاوه بر وجود بیش از 70000 دانش پذیر و 15000 استاد و همین‌طور آموزشگاه های معتبری که مشتری ما هستند، نشان‌دهنده‌ی اعتبار «آقا اجازه» است. .

دانلود اپلیکیشن