مشاوره و پشتیبانی

معلم خصوصی و تدریس خصوصی آنلاین و حضوری

سهروردی
5 3
4.02
4
1
عروض و قافیه آرایه های ادبی
هزینه یک جلسه
1,500,000 ریال 1500000.00 IRR
تهران
5 3
4.00
4
1
زبان آلمانی آمادگی آزمون گوته و OSD زبان انگلیسی
هزینه یک جلسه
2,000,000 ریال 2000000.00 IRR
سعادت آباد
5 3
3.48
3
1 نظر 1
زبان انگلیسی گیتار پاپ آواز و خوانندگی
هزینه یک جلسه
1,500,000 ریال 1500000.00 IRR
تهران
5 3
4.00
4
1
ریاضی متوسطه دوم ریاضی متوسطه اول
هزینه یک جلسه
3,000,000 ریال 3000000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
4.20
4
1
نرم افزار سالیدورک solidworks کتیا CATIA اینونتور
هزینه یک جلسه
2,700,000 ریال 2700000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
4.00
4
1 نظر 1
آمار تحلیل آماری کاربرد امار در مدیریت
هزینه یک جلسه
2,000,000 ریال 2000000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
4.67
5
7 نظر 7
اکسل Excel حساب دیفرانسیل و انتگرال ریاضی کنکور
هزینه یک جلسه
2,000,000 ریال 2000000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
4.12
4
1 نظر 1
آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl فتوشاپ Photoshop اینترنت
هزینه یک جلسه
1,200,000 ریال 1200000.00 IRR
هزینه یک جلسه
2,000,000 ریال 2000000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
4.67
5
7 نظر 7
ریاضی کنکور
هزینه یک جلسه
2,000,000 ریال 2000000.00 IRR
تهران
5 3
4.00
4
1 نظر 1
زیست شناسی کنکور شیمی کنکور
هزینه یک جلسه
5,000,000 ریال 5000000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
4.02
4
17 نظر 17
عربی کنکور زبان انگلیسی کنکور
هزینه یک جلسه
2,000,000 ریال 2000000.00 IRR
انقلاب
5 3
3.80
4
7 نظر 7
ریاضی کنکور
هزینه یک جلسه
1,900,000 ریال 1900000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
5.00
5
10 نظر 10
ریاضی کنکور
هزینه یک جلسه
2,500,000 ریال 2500000.00 IRR
تهران
5 3
5.00
5
10 نظر 10
شیمی کنکور
هزینه یک جلسه
4,500,000 ریال 4500000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
5.00
5
58 نظر 58
ریاضی کنکور فیزیک کنکور
هزینه یک جلسه
3,500,000 ریال 3500000.00 IRR
تهران
5 3
4.00
4
1
ریاضی متوسطه دوم ریاضی متوسطه اول
هزینه یک جلسه
3,000,000 ریال 3000000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
4.20
4
1
رسم فنی تخصصی هندسه دوازدهم متوسطه دوم نقشه کشی هنرستان
هزینه یک جلسه
2,700,000 ریال 2700000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
4.67
5
7 نظر 7
حساب دیفرانسیل و انتگرال هندسه دوازدهم متوسطه دوم فیزیک دهم متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
2,000,000 ریال 2000000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
4.12
4
1 نظر 1
کامپیوتر هنرستان
هزینه یک جلسه
1,200,000 ریال 1200000.00 IRR
تهران
5 3
4.00
4
1 نظر 1
زیست شناسی متوسطه دوم شیمی یازدهم متوسطه دوم شیمی دوازدهم متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
5,000,000 ریال 5000000.00 IRR
مشهد
5 3
3.50
4
1
حسابداری هنرستان
هزینه یک جلسه
3,500,000 ریال 3500000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
4.02
4
17 نظر 17
عربی دوازدهم متوسطه دوم عربی یازدهم متوسطه دوم عربی دهم متوسطه دوم
هزینه یک جلسه
2,000,000 ریال 2000000.00 IRR
تهران
5 3
4.00
4
1 نظر 1
زبان انگلیسی هفتم متوسطه اول زبان انگلیسی هشتم متوسطه اول زبان انگلیسی نهم متوسطه اول
هزینه یک جلسه
4,000,000 ریال 4000000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
4.02
4
17 نظر 17
مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی کنکور مشاوره کنکور کارشناسی ارشد
هزینه یک جلسه
2,000,000 ریال 2000000.00 IRR
تهران
5 3
5.00
5
10 نظر 10
مشاوره کنکور
هزینه یک جلسه
4,500,000 ریال 4500000.00 IRR
هزینه یک جلسه
2,000,000 ریال 2000000.00 IRR
نارمک
5 3
4.00
4
1
مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی
هزینه یک جلسه
1,400,000 ریال 1400000.00 IRR
نارمک
5 3
4.62
5
4 نظر 4
مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی
هزینه یک جلسه
3,000,000 ریال 3000000.00 IRR
تهران
5 3
4.02
4
2 نظر 2
مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی مشاوره و برنامه ریزی مشاوره انتخاب رشته
هزینه یک جلسه
1,600,000 ریال 1600000.00 IRR
قم
5 3
4.00
4
1
مشاوره کنکور مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی مشاوره و برنامه ریزی آزمون
هزینه یک جلسه
1,700,000 ریال 1700000.00 IRR
تهران
5 3
4.00
4
1
مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی
هزینه یک جلسه
200,000 ریال 200000.00 IRR
سهروردی
5 3
4.02
4
1
عروض و قافیه آرایه های ادبی
هزینه یک جلسه
1,500,000 ریال 1500000.00 IRR
تهران
5 3
4.00
4
1
زبان انگلیسی عمومی زبان انگلیسی سطح عالی
هزینه یک جلسه
2,000,000 ریال 2000000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
4.20
4
1
نقشه کشی صنعتی نقشه کشی 1 نقشه کشی 2
هزینه یک جلسه
2,700,000 ریال 2700000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
4.00
4
1 نظر 1
آمار تحلیل آماری کاربرد امار در مدیریت
هزینه یک جلسه
2,000,000 ریال 2000000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
4.67
5
7 نظر 7
هندسه تحلیلی ریاضی عمومی دانشگاه ریاضی کاربردی
هزینه یک جلسه
2,000,000 ریال 2000000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
4.12
4
1 نظر 1
سخت افزار کامپیوتر زبان های برنامه سازی شبیه سازی کامپیوتری
هزینه یک جلسه
1,200,000 ریال 1200000.00 IRR
تهران
5 3
4.57
5
2 نظر 2
رویت معماری نقشه کشی 1 نقشه کشی 2
هزینه یک جلسه
2,700,000 ریال 2700000.00 IRR
تهران
5 3
4.00
4
1 نظر 1
زیست شناسی ملکولی فیزیولوژی بیوشیمی پزشکی
هزینه یک جلسه
5,000,000 ریال 5000000.00 IRR
تهران
5 3
4.00
4
1
زبان آلمانی آمادگی آزمون گوته و OSD زبان انگلیسی
هزینه یک جلسه
2,000,000 ریال 2000000.00 IRR
سعادت آباد
5 3
3.48
3
1 نظر 1
زبان انگلیسی
هزینه یک جلسه
1,500,000 ریال 1500000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
4.02
4
17 نظر 17
زبان انگلیسی زبان آلمانی
هزینه یک جلسه
2,000,000 ریال 2000000.00 IRR
تهران
5 3
4.00
4
1 نظر 1
زبان آلمانی
هزینه یک جلسه
1,500,000 ریال 1500000.00 IRR
تهران
5 3
4.00
4
1 نظر 1
زبان انگلیسی زبان عربی
هزینه یک جلسه
4,000,000 ریال 4000000.00 IRR
کرج
5 3
5.00
5
37 نظر 37
زبان آلمانی آمادگی سفارت مکالمه زبان آلمانی
هزینه یک جلسه
2,000,000 ریال 2000000.00 IRR
هزینه یک جلسه
1,300,000 ریال 1300000.00 IRR
تهران
5 3
4.00
4
1
زبان آلمانی زبان آلمانی آمادگی سفارت
هزینه یک جلسه
1,500,000 ریال 1500000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
4.20
4
1
نرم افزار سالیدورک solidworks کتیا CATIA اینونتور
هزینه یک جلسه
2,700,000 ریال 2700000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
4.67
5
7 نظر 7
اکسل Excel آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl
هزینه یک جلسه
2,000,000 ریال 2000000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
4.12
4
1 نظر 1
آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl فتوشاپ Photoshop اینترنت
هزینه یک جلسه
1,200,000 ریال 1200000.00 IRR
تهران
5 3
4.57
5
2 نظر 2
اتوکد AutoCad AutoCad 2d اتوکد دو بعدی AutoCad 3d اتوکد سه بعدی
هزینه یک جلسه
2,700,000 ریال 2700000.00 IRR
مشهد
5 3
3.50
4
1
حسابداری مالیات بر ارزش افزوده حسابداری کسب و کار حسابداری حقوق و دستمزد
هزینه یک جلسه
3,500,000 ریال 3500000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
4.02
4
17 نظر 17
آی سی دی ال مهارتهای هفتگانه رایانه icdl
هزینه یک جلسه
2,000,000 ریال 2000000.00 IRR
انقلاب
5 3
3.80
4
7 نظر 7
آموزش متلب matlab برنامه نویسی متلب Matlab نرم افزار متلب Matlab
هزینه یک جلسه
1,900,000 ریال 1900000.00 IRR
همه مناطق تهران
5 3
5.00
5
27 نظر 27
مهارت های کامپیوتر
هزینه یک جلسه
3,700,000 ریال 3700000.00 IRR

مدرس خصوصی خود را پیدا کن!

تدریس خصوصی برای هر مقطع و هر رشته‌ای تخصص ماست. آقا اجازه بزرگترین جامعه مدرسین خصوصی کشور است که ماموریتش کمک به پیدا کردن و رزرو مدرس خصوصی مناسب برای همه دانشپذیران است. سامانه آقا اجازه با بیش از 5000 مدرس مجرب در تمام مقاطع آموزشی در کل کشور و 15000 درخواست مدرس موفق به نحوی طراحی شده است تا دانشپذیران بتوانند به راحتی و با امکان مقایسه، مدرس مناسب خود را پیدا کرده و با آن کلاس برگزار کنند.
همه می‌توانند برای بهبود شرایط تحصیلی خودشان، کسب مهارت‌ها و دانش‌ها مختلف، ارتقا نمرات فرزندشان و یا حتی برای دانش‌آموزان مدرسه شان با خیال راحت از مدرسان آقا اجازه کمک بگیرند.
آقا اجازه با پیشرفت تکنولوژی، زیر ساخت کلاس آنلاین را هم به صورت رایگان در کنار کلاس های حضوری در اختیار مدرسین و دانشپذیران قرار داده است تا بتوانند به راحتی در هر نقطه از جهان کلاس خود را برگزار نمایند.
این موضوع ثابت شده است که مدرس خصوصی یکی از بهترین راه های بهبود یادگیری می باشند، اما تاکنون، هزینه های آن برای بسیاری از خانواده ها غیرقابل پرداخت بوده است.
آقا اجازه با کاهش مبلغ و در دسترس قرار دادن آن در هر نقطه از کشور باعث بالا رفتن سطح آموزش کشور شده است.
شما از یک کلاس خصوصی چه انتظاراتی دارید؟ معلم‌های دلسوز و باتجربه‌ایی داشته باشد که در آموزش موضوع مورد نظرتان مهارت داشته باشند؟ کلاستان در زمان و مکانی که دوست دارید برگزار شود؟ شما را برای کسب نمره‌ی مطلوب یا رسیدن به هدفتان آماده کند؟ کلاس‌های خصوصی در رشته های مختلف و پر طرفداری مانند تدریس خصوصی زبان، تدریس خصوصی ریاضی، تدریس خصوصی عربی، تدریس خصوصی شیمی و تدریس خصوصی فیزیک با بهترین معلم‌ها و در سرتاسر کشور در آقا اجازه در دسترس شما هستند.
شما می‌توانید بعد از انتخاب موضوع آموزشی، لیست مدرسین آن رشته را مشاهده کرده و بعد از بررسی مشخصات شان مانند قیمت، نظرات، تحصیلات، افتخارات و سوابق کاری مناسب ترین گزینه را برای خودتان انتخاب کنید.
خدمات فوق ذکر، نه تنها در تهران که در سرتاسر کشور در دسترس هستند. مهم نیست کجا هستید، اگر احتیاج به یک مدرس خصوصی دارید آقا اجازه بهترین‌ها را به شما پیشنهاد خواهد کرد.
درخواست معلم خصوصی بصورت تلفنی: 02186125396


درخواست آنلاین مدرس خصوصی

ویدئو های آموزشی

کلاس ها و دوره ها

پلتفرم کلاس آنلاین

آقا اجازه در سال 95 با توجه به نیاز حوزه آموزش، اقدام به راه اندازی سيستم کلاس آنلاین و وبینار نموده است و با توجه به گران بودن این سرویس در ایران برای گسترش این خدمات و یکسان بودن خدمات آموزشی به مدرسین و آموزشگاه ها، مدارس و دانشگاه ها، این سرویس را با کمترین هزینه ارائه می دهد.
سرویس کلاس آنلاین آقا اجازه یک سیستم آموزش مجازی تحت وب برای یادگیری آنلاین است. این سرویس کلیه ویژگی های اصلی مورد نظر شما را از یک سیستم کلاس مجازی وب از جمله به اشتراک گذاری بصورت واقعی صدا، فیلم، ارائه و صفحه نمایش به شما ارائه می دهد. به همراه ابزارهای همکاری مانند چند کاربر تخته سفید، یادداشت های مشترک، رای گیری، گپ عمومی یا خصوصی، ایموجی ها و اتاق های استراحت، همچنین کلاس آنلاین آقا اجازه می تواند جلسات شما را برای پخش بعدی ضبط کند. کلاس آنلاین آقا اجازه اولین و تنها سیستمی است که بر روی همه موبایل ها قابل اجراست و فایل های آفیس را بدون مشکل نمایش می دهد از جمله پاورپوینت، همچنین این سیستم در رایانه های رومیزی و لپ تاپ با آخرین نسخه مرورگر کروم، فایرفاکس و اینترنت اکسپلورر اجرا می شود.

درباره کلاس آنلاین سیستم مدیریت یادگیری

 خدمات کلاس آنلاین و LMS

سیستم مدیریت آموزش مجازی LMS

سیستم مدیریت آموزش مجازی LMS

پنل کلاس آنلاین با امکانات کامل
اپلیکیشن اندروید اختصاصی
سیستم کامل حضور و غیاب دانشپذیران
نمایش با برند و دامنه اختصاصی مرکز آموزشی
گزارش گیری های کامل سیستم

جزییات

کلاس آنلاین

خدمات کلاس آنلاین

امکانات واقعی کلاس حضوری
پشتیبانی در موبایل بدون نصب برنامه خاصی
بی نیاز به پهنای باند اینترنت بسیار زیاد
ارتباط بین اعضا به صورت تصویری، صوتی و نوشتاری
اشتراک گذاری فایل ها و صفحه دسکتاپ کامپیوتر

جزییات

آزمون آنلاین

آزمون آنلاین با احراز هویت

ثبت سوالات در بانک های سوال
تعریف کاربران شرکت کننده در آزمون
زمان بندی آزمون و تست ها
امکان برگزاری ازمون تستی، تشریحی و ترکیبی
امکان احراز هویت در زمان برگزاری آزمون

جزییات

سوالات متداول در خصوصی تدریس خصوصی

تدریس خصوصی برای هر مقطع و هر رشته‌ای تخصص ماست. آقا اجازه بزرگترین جامعه مدرسین خصوصی کشور است که ماموریتش کمک به پیدا کردن و رزرو مدرس خصوصی مناسب برای همه دانشپذیران است. سامانه آقا اجازه با بیش از 5000 مدرس مجرب در تمام مقاطع آموزشی در کل کشور و 15000 درخواست مدرس موفق به نحوی طراحی شده است تا دانشپذیران بتوانند به راحتی و با امکان مقایسه، مدرس مناسب خود را پیدا کرده و با آن کلاس برگزار کنند. همه می‌توانند برای بهبود شرایط تحصیلی خودشان، کسب مهارت‌ها و دانش‌ها مختلف، ارتقا نمرات فرزندشان و یا حتی برای دانش‌آموزان مدرسه شان با خیال راحت از مدرسان آقا اجازه کمک بگیرند. آقا اجازه با پیشرفت تکنولوژی، زیر ساخت کلاس آنلاین را هم به صورت رایگان در کنار کلاس های حضوری در اختیار مدرسین و دانشپذیران قرار داده است تا بتوانند به راحتی در هر نقطه از جهان کلاس خود را برگزار نمایند.

معلمان خصوصی شیوه های مختلفی برای محاسبه قیمت کلاس ها دارند که رایج ترین آن محاسبه بر اساس ساعت است. یعنی قیمت ثابتی به ازای هر ساعت تدریس دریافت می کند .نوع دیگر محاسبه براساس جلسات برگزاری است که معمولا هر جلسه یک تا یک نیم ساعت است که قیمت هر جلسه به طور ثابت تعیین می شود. برخی از معلمان خصوصی به صورت پروژه ای کار می کنند یعنی تعهد می دهد در قبال مبلغ معینی سرفصل هایی را به شما آموزش می دهد.

بهترین شیوه برای انتخاب مناسب معلم ، یک مقایسه همزمان و در کنار هم در یک فضای مشترک است تا شما از میان گزینه ها، گزینه مطلوب خود را انتخاب کنید. ریشه تشکیل اصناف مختلف در خیابان ها هم از همین تئوری نشات گرفته است زیرا مشتریان می توانند با مقایسه کالاها و قیمت ها خرید بهتری داشته باشند یا خدمات بیشتری دریافت کنند.

آقا اجازه در این بازار مدعیان وارد عرصه شده است و به کمک والدین محترم شتافته است و برای اعتماد سازی مدرسان مجرب را با گذراندن از فیلتر های مختلف جذب و آنها را به خانواده ها معرفی می کند.
مدرسان می توانند با عضویت در آقا اجازه یک شغل پایدار و همیشگی در دسترس داشته باشند و نگرانی بابت دریافت حق الزحمه خود نداشته باشند و آقا اجازه منافع هر دو طرف این قرارداد را تامین می کند و صرفا دو طرف همه تمرکز خود را تنها برای کسب دانش و انتقال دانش متمرکز کنند.
در صورتیکه بعد برگزاری اولین جلسه کلاس، از آن ناراضی بودید، با پشتیبانی آقا اجازه تماس گرفته تا مبلغ پرداختی شما بدون قید و شرط عودت گردد.
مدرس می تواند از طریق بخش عضویت به عنوان مدرس در سامانه ثبت نام نماید و بعد از بررسی مدارک ارسالی و تایید مدارک هویتی می تواند در سامانه آقااجازه فعالیت نماید.
«آقا اجازه» نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز تسعه تجارت الکترونیکی را دارد که علاوه بر وجود بیش از 70000 دانش پذیر و 15000 استاد و همین‌طور آموزشگاه های معتبری که مشتری ما هستند، نشان‌دهنده‌ی اعتبار «آقا اجازه» است. .