دسته بندی دوره های آموزشی

آقا اجازه با همكاری بهترین اساتید و آموزشگاه های سطح کشور به گردآوری دوره ها آموزشی آنها پرداخته و با فراهم كردن بستر مقایسه و رتبه بندی در انتخاب بهتر به دانش پذیران كمك می كند. دانش پذیران می توانند دوره های آموزشی خود را بر اساس درس و مهارت، به راحتی مقایسه كرده و پس از انتخاب، بصورت آنلاین خریداری و دانلود نمایند.

دوره های آموزشی
موضوعات آموزشی
31
17 ویدئو
3 ساعت و 32 دقیقه
موضوع: برنامه نویسی اندروید Android
1 ویدئو
6 دقیقه
موضوع: فیزیک دوازدهم ریاضی فیزیک
1 ویدئو
40 دقیقه
موضوع: ریاضی هفتم دبیرستان
1 ویدئو
7 دقیقه
موضوع: ریاضی سوم ابتدایی
1 ویدئو
14 دقیقه
موضوع: ریاضی نهم دبیرستان
2 ویدئو
16 دقیقه
موضوع: مدیریت
2 ویدئو
25 دقیقه
موضوع: آموزش تقویت مهارت های ارتباطی و اجتماعی (فن بیان، گفتگو و کار تیمی)
4 ویدئو
1 ساعت و 4 دقیقه
موضوع: زبان بدن
9 ویدئو
2 ساعت و 58 دقیقه
موضوع: عربی هفتم دبیرستان
1 ویدئو
28 دقیقه
موضوع: زیست دهم علوم تجربی
3 ویدئو
1 ساعت و 36 دقیقه
موضوع: فیزیک یازدهم ریاضی فیزیک
4 ویدئو
2 ساعت و 3 دقیقه
موضوع: فیزیک یازدهم ریاضی فیزیک
4 ویدئو
1 ساعت و 31 دقیقه
موضوع: فیزیک یازدهم ریاضی فیزیک
4 ویدئو
1 ساعت و 41 دقیقه
موضوع: فیزیک یازدهم ریاضی فیزیک
3 ویدئو
45 دقیقه
موضوع: تحلیل تکنیکال بورس
12 ویدئو
1 ساعت و 9 دقیقه
موضوع: شبکه های کامپیوتری
2 ویدئو
48 دقیقه
موضوع: فیزیک یازدهم ریاضی فیزیک
3 ویدئو
35 دقیقه
موضوع: اقتصادکنکور
6 ویدئو
2 ساعت و 47 دقیقه
موضوع: ریاضی ابتدایی
4 ویدئو
48 دقیقه
موضوع: زیست شناسی دوازدهم علوم تجربی
3 ویدئو
33 دقیقه
موضوع: زیست دهم علوم تجربی
3 ویدئو
27 دقیقه
موضوع: هک و امنیت شبکه