مشاوره و پشتیبانی
نسخه جدید آقااجازه بصورت آزمایشی هم اکنون در دسترس می باشد

وب سایت جدید دانلود اپلیکیشن

فیلم های آموزشی و دوره های آموزشی

آقا اجازه با همكاری بهترین اساتید و آموزشگاه های سطح کشور به گردآوری دوره ها آموزشی آنها پرداخته و با فراهم كردن بستر مقایسه و رتبه بندی در انتخاب بهتر به دانش پذیران كمك می كند. دانش پذیران می توانند دوره های آموزشی خود را بر اساس درس و مهارت، به راحتی مقایسه كرده و پس از انتخاب، بصورت آنلاین خریداری و دانلود نمایند.

انتخاب موضوع آموزشی
تلگرام، اینستاگرام و...
آقا اجازه در شبکه‌های اجتماعی
تعداد : 1 ویدئو    00:13:00
صاحب امتیاز Ahmadreza
قیمت : 190,000 ریال
تعداد : 2 ویدئو    00:17:00
صاحب امتیاز Ahmadreza
قیمت : 290,000 ریال
تعداد : 2 ویدئو    00:25:00
صاحب امتیاز Ahmadreza
قیمت : 330,000 ریال
تعداد : 16 ویدئو    06:32:00
صاحب امتیاز مجید همایی
قیمت : 2,000,000 ریال
تعداد : 4 ویدئو    01:04:00
صاحب امتیاز Ahmadreza
قیمت : 490,000 ریال
تعداد : 16 ویدئو    06:32:00
صاحب امتیاز مجید همایی
قیمت : 2,000,000 ریال
تعداد : 19 ویدئو    02:33:00
صاحب امتیاز سعید حریری فر
قیمت : 550,000 ریال
تعداد : 52 ویدئو    09:03:00
صاحب امتیاز سعید حریری فر
قیمت : 2,890,000 ریال
تعداد : 1 ویدئو    00:06:00
صاحب امتیاز علیرضا کیمیاقلم
قیمت : رایگان
تعداد : 8 ویدئو    03:18:00
صاحب امتیاز مژگان فرقانی
قیمت : 1,000,000 ریال
تعداد : 1 ویدئو    00:01:00
صاحب امتیاز رضا اصغری
قیمت : رایگان
تعداد : 3 ویدئو    01:34:00
صاحب امتیاز مجتبی فراهی
قیمت : 200,000 ریال
تعداد : 4 ویدئو    02:02:00
صاحب امتیاز مجتبی فراهی
قیمت : 200,000 ریال
تعداد : 4 ویدئو    01:30:00
صاحب امتیاز مجتبی فراهی
قیمت : 200,000 ریال
تعداد : 9 ویدئو    02:10:00
صاحب امتیاز حسین ملائی
قیمت : 1,800,000 ریال
تعداد : 9 ویدئو    02:10:00
صاحب امتیاز حسین ملائی
قیمت : 1,800,000 ریال
تعداد : 4 ویدئو    01:40:00
صاحب امتیاز مجتبی فراهی
قیمت : 200,000 ریال
تعداد : 1 ویدئو   
صاحب امتیاز احسان محرمی
قیمت : 1,000,000 ریال
تعداد : 3 ویدئو    00:45:00
صاحب امتیاز احسان محرمی
قیمت : 1,000,000 ریال
تعداد : 1 ویدئو    00:20:00
صاحب امتیاز احسان محرمی
قیمت : 1,000,000 ریال
تعداد : 2 ویدئو   
صاحب امتیاز مجتبی فراهی
قیمت : 200,000 ریال
تعداد : 1 ویدئو   
صاحب امتیاز سید فواد حجازی
قیمت : رایگان
تعداد : 1 ویدئو   
صاحب امتیاز احسان براتی
قیمت : 300,000 ریال
تعداد : 6 ویدئو   
صاحب امتیاز عاطفه غلامی
قیمت : 300,000 ریال
تلگرام، اینستاگرام و...
آقا اجازه در شبکه‌های اجتماعی