مشاوره و پشتیبانی

فیلم های آموزشی و دوره های آموزشی

آقا اجازه با همكاری بهترین اساتید و آموزشگاه های سطح کشور به گردآوری دوره ها آموزشی آنها پرداخته و با فراهم كردن بستر مقایسه و رتبه بندی در انتخاب بهتر به دانش پذیران كمك می كند. دانش پذیران می توانند دوره های آموزشی خود را بر اساس درس و مهارت، به راحتی مقایسه كرده و پس از انتخاب، بصورت آنلاین خریداری و دانلود نمایند.

انتخاب موضوع آموزشی
تلگرام، اینستاگرام و...
آقا اجازه در شبکه‌های اجتماعی
تعداد : 2 ویدئو    00:17:00
صاحب امتیاز Ahmadreza
قیمت : 290,000 ریال
تعداد : 2 ویدئو    00:25:00
صاحب امتیاز Ahmadreza
قیمت : 330,000 ریال
تعداد : 4 ویدئو    01:04:00
صاحب امتیاز Ahmadreza
قیمت : 490,000 ریال
تعداد : 16 ویدئو    06:32:00
صاحب امتیاز مجید همایی
قیمت : 2,000,000 ریال
تعداد : 1 ویدئو    00:28:00
صاحب امتیاز کوروش اردوخانی
قیمت : 200,000 ریال
تعداد : 3 ویدئو    01:34:00
صاحب امتیاز مجتبی فراهی
قیمت : 200,000 ریال
تعداد : 4 ویدئو    02:02:00
صاحب امتیاز مجتبی فراهی
قیمت : 200,000 ریال
تعداد : 4 ویدئو    01:30:00
صاحب امتیاز مجتبی فراهی
قیمت : 200,000 ریال
تعداد : 4 ویدئو    01:40:00
صاحب امتیاز مجتبی فراهی
قیمت : 200,000 ریال
تعداد : 3 ویدئو    00:45:00
صاحب امتیاز احسان محرمی
قیمت : 1,000,000 ریال
تعداد : 12 ویدئو    01:01:00
صاحب امتیاز هادی بایرامی آذر
قیمت : 400,000 ریال
تعداد : 2 ویدئو   
صاحب امتیاز مجتبی فراهی
قیمت : 200,000 ریال
تعداد : 1 ویدئو   
صاحب امتیاز احسان براتی
قیمت : 300,000 ریال
تعداد : 3 ویدئو   
صاحب امتیاز حسن رئیسی
قیمت : 200,000 ریال
تعداد : 6 ویدئو   
صاحب امتیاز غلامحسین دودانگه
قیمت : 150,000 ریال
تعداد : 4 ویدئو   
صاحب امتیاز سید علیرضا سقایی
قیمت : 150,000 ریال
تعداد : 3 ویدئو   
صاحب امتیاز سید علیرضا سقایی
قیمت : 150,000 ریال
تعداد : 3 ویدئو   
صاحب امتیاز علی نیکوکار
قیمت : 950,000 ریال
تعداد : 6 ویدئو   
صاحب امتیاز سید علیرضا سقایی
قیمت : 130,000 ریال
تعداد : 14 ویدئو   
صاحب امتیاز احسان براتی
قیمت : 2,100,000 ریال
تعداد : 68 ویدئو   
صاحب امتیاز مهران مرادی
قیمت : 680,000 ریال
تعداد : 35 ویدئو   
صاحب امتیاز مهران مرادی
قیمت : 400,000 ریال
تعداد : 48 ویدئو   
صاحب امتیاز مهران مرادی
قیمت : 500,000 ریال
تعداد : 19 ویدئو   
صاحب امتیاز مهران مرادی
قیمت : 400,000 ریال
تلگرام، اینستاگرام و...
آقا اجازه در شبکه‌های اجتماعی