حضور و غیاب در بیگ بلو باتن

حضور و غیاب در بیگ بلو باتن

سیستم حضور و غیاب برای کلاس آنلاین بیگ بلو باتن تولید شده توسط سامانه LMS آقااجازه روی سامانه های آقااجازه نصب شده است. این سیستم می تواند انواع گزارش ها را از ورود و خروج و و غیبت ها و میزان حضور در کلاس های آنلاین را به مدیریت واحد آموزشی بدهد.

برای دریافت دمو و بررسی این سیستم می توانید با واحد پشتیبانی آقااجازه تماس بگیرید.

برای مشاهد تصویر گزارشات تصاویر زیر را ببنید.

خدمات گزارش ویژه بیگ بلو باتن