تدریس خصوصی فیزیک را جدی بگیرید

تدریس خصوصی فیزیک را جدی بگیرید

 

درس فیزیک را می توان یکی از مهمترین دروس دوران تحصیل دانش آموزان دانست که به صورت تخصصی از سال اول دبیرستان ( نظام قدیم ) تدریس آن آغاز می شود. درس فیزیک را می توان ادامه بخشی از درس علوم تجربی دانست که در سال های ابتدایی و راهنمایی دانش آموز آن را فرا گرفته است. پس عملا به صورت پایه ای باید با بسیاری از مفاهیم فیزیک آشنایی داشته باشد. اما با این حال هنوز دیده می شود که دانش آموزان بسیاری از نظر پایه ای با فیزیک مشکل دارند و به طور کلی آن را درک نمی کنند. در این شرایط تدریس خصوصی فیزیک چگونه باید باشد؟

فیزیک درس زندگی و طبیعت

فیزیک درس زندگی و طبیعت

به طور کلی فیزیک درسی است که قصد دارد طبیعت را بر مدار قوانین به ما نشان دهد. در کلام ساده تر در طبیعت و زندگی اطراف انسان اتفاقات زیادی رخ می دهد. این اتفاقات دو حالت بیشتر نیست، یا تکرار پذیر هستند و یا نیستند. اگر تکرار پذیر باشند یعنی بر اساس یک قانون و یک فرمول مشخص رفتار می کنند. فیزیکدان ها این قوانین را کشف می کنند.

کل داستان درس فیزیک همین چند خط است! در کلام ساده تر فیزیک درسی است که بر اساس اتفاقات و قوانین تکرار پذیر اطراف انسان شکل گرفته است. اما متاسفانه نه کتاب های درسی و نه بسیاری از معلمان به این نکته ساده اما مهم توجه ندارند. این دسته از معلمان کاری می کنند که دانش آموز فیزیک را دژی محکم و نفوذ ناپذیر از فرمول ها و قواعد مختلف ببیند. اما این قواعد و فرمول تنها و تنها پوسته فیزیک است.

در تدریس خصوصی فیزیک باید معلم به این نکته توجه کند که مفاهیم فیزیک همه بر اساس اتفاق اطراف زندگی انسان ها رخ می دهد، پس اگر قرار باشد مفهومی را توضیح دهد باید با استفاده از این اتفاقات ذهن دانش آموز خود را به چالش بکشد و بر اساس آن تدریس خود را پی بگیرد.

در کلام ساده تر معلم در تدریس خصوصی فیزیک باید کاری کند که دانش آموز درگیر یک چالش واقعی شود. چالشی که برای حل آن نیاز به هیچ فرمولی وجود نداشته باشد و تنها با تحلیل و مدلسازی بتوان به جواب رسید. این موضوع می تواند ذهن دانش آموز را برای دریافت اطلاعات آماده کند.

 

ذهن دانش آموز را تشنه کنید!

ذهن دانش آموز را تشنه کنید!

فردی از حکیمی پرسید که دوست دارد علم بیاموزم، حکیم آن فرد را به آب رودخانه انداخت و منتظر ماند تا فرد به مرز غرق شدن برسد! در این حالت او را نجات دادند و این بار حکیم پرسید که آیا به اندازه ای که طالب نفس کشیدن بودی علم آموزی را دوست داری؟

داستان واقعی یادگیری نیز همین است. زمانی تدریس خصوصی فیزیک موثر واقع می شود که ذهن دانش آموز تشنه یادگیری باشد و مطالب را با جان دل بپذیرد. اما چگونه می توان این کار را کرد؟

برای این کار واقعا باید معلم در تدریس خصوصی فیزیک یک روانشناس قهار نیز باشد! به طور کلی معلم باید با ایجاد تعامل کاری کند که دانش آموز خود را به وسط علم فیزیک بکشد. استفاده از آزمایش ها و بیان مثال های زنده و اتفاقاتی که به صورت ملموس در اطراف دانش آموز رخ می دهد می تواند او را آماده آموختن کند.

در واقع گفتن یک مسئله و بیان چند رابطه و فرمول و حل مسئله هزاران بار هم اگر اتفاق بیفتد هیچ فایده ای ندارد. مادامی که دانش آموز با فیزیک دوست نشود و آن را حس نکند نمی تواند این مسائل را هم درک کند. برای اطمینان از درستی این موضوع بهتر است از دانش آموز خود بپرسید که چرا مسئله ی مشخصی را نمی تواند حل کند و آن را درک نمی کند. وقتی با او کلنجار بروید در نهایت می فهمید که اصلی ترین و بنیادی ترین ریشه این مسئله فهم ساده ترین مفاهیم فیزیک است!

پس این مفاهیم ساده اما مهم را دست کم نگیرید و سعی کنید آن ها را به درستی به دانش آموز خود منتقل کنید.

 

تدریس خصوصی فیزیک در کنکور

تدریس خصوصی فیزیک در کنکور

اما داستان تدریس خصوصی فیزیک در دوران کنکور کمی متفاوت است. دوران کنکور زمان هم اهمیت خاص خودش را پیدا می کند و این اجازه به معلم و دانش آموز داده نمی شود که زمان زیادی را صرف درک یک مفهوم یا مسئله بکنند. در کنکور باید تصور را عوض کرد. کنکور یک مسابقه است. درست مانند این است که شما قرار است شطرنج بازی کنید. در شطرنج اگر قرار باشد همه مهره های خود را حفظ کنید و از این نگران باشید که مبادا مهره ای را از دست بدهید، بازنده بازی خواهید بود. زیرا اصل داستان یعنی بردن را از یاد می برید!

تدریس خصوصی فیزیک در دوران کنکور نیز همین است. شما در دوران کنکور وقت آن را ندارید که همه مفاهیم را به درستی درک کنید. اگر بخواهید این کار را انجام دهید عملا بازنده بازی کنکور خواهید شد. در کنکور باید هوشمندانه تر عمل کنید.

در همان بازی شطرنج مفهومی جالب وجود دارد به نام " ضد شطرنج ". در این نوع بازی شما باید کاری کنید که بازنده باشید! این بازی به بازیکنان شطرنج این قدرت را می دهد که بتوانند راه های شکست را یاد بگیرند. اما مهمترین نکته این بازی یک جمله است: " برعکس بازی کن "

شما در کنکور باید برعکس بازی کنید. به جای این که از خواندن مفاهیم به سوالات کنکور برسید باید از سوالات کنکور به مفاهیم برسید! یک معلم خوب و حرفه ای در اولین تدریس خصوصی فیزیک کنکور، سوالات کنکور را مورد بررسی قرار می دهد تا برای شما مشخص کند که تمام کنکور از چند مفهوم مشخص پیروی می کنند. حال شما می توانید با فراغ بال بیشتر مفاهیم مشخص شده را درک کنید و آن ها را یاد بگیرید!

 

تدریس خصوصی فیزیک

پایان سخن

به طور کلی تدریس خصوصی فیزیک می تواند کار شیرینی باشد اما به شرطی که معلم خود عاشق فیزیک باشد و فیزیک را درک کرده باشد. به طور کلی بسیاری تدریس خصوصی فیزیک باید بر اساس اصول خاصی صورت بگیرد اما مهمترین و اصلی ترین این پایه ها همان فهم است. معلم باید کاری کند که دانش آموز مفاهیم را فهم کند!