کلاس های حضوری - دوره های حضوری

آقا اجازه با همكاری بهترین اساتید به گردآوری دوره ها و كلاس های حضوری آنها پرداخته و با فراهم كردن بستر مقایسه و رتبه بندی در انتخاب بهتر به دانش پذیران كمك می كند. دانش پذیران می توانند دوره های آموزشی خود را بر اساس درس و مهارت، منطقه و رتبه بندی در به راحتی مقایسه كرده و پس از انتخاب، بصورت آنلاین ثبت نام نمایند.

بیشترین قیمت
کمترین قیمت
ابتدایی
متوسطه اول
متوسطه دوم
کنکور سراسری
دانشگاه
زبان خارجی
کسب و کار
موسیقی
مشاور تحصیلی
1059
کلاس آنلاین
موضوع: آمار و احتمال متوسطه دوم
کلاس آنلاین
موضوع: پیانو کلاسیک
کلاس آنلاین
موضوع: تئوری موسیقی
کلاس آنلاین
موضوع: كنكور موسیقی
کلاس آنلاین
موضوع: فیزیک یازدهم ریاضی فیزیک
کلاس آنلاین
موضوع: فیزیک یازدهم ریاضی فیزیک
کلاس آنلاین
موضوع: آمادگی آزمون گوته و OSD
کلاس آنلاین
موضوع: الکترونیک خودرو
کلاس آنلاین
موضوع: زیست شناسی دوازدهم علوم تجربی
کلاس آنلاین
موضوع: زیست یازدهم علوم تجربی
کلاس آنلاین
موضوع: کنکور زیست شناسی
کلاس آنلاین
موضوع: زبان خارجی
کلاس آنلاین
موضوع: زبان خارجی
کلاس آنلاین
موضوع: زبان خارجی
کلاس آنلاین
موضوع: زبان خارجی
کلاس آنلاین
موضوع: زبان خارجی
کلاس آنلاین
موضوع: زبان خارجی
کلاس آنلاین
موضوع: زبان خارجی
کلاس آنلاین
موضوع: زبان خارجی
کلاس آنلاین
موضوع: زبان خارجی
کلاس آنلاین
موضوع: گرامر زبان انگلیسی
کلاس آنلاین
موضوع: مدیریت پروژه با نرم افزار MSP
کلاس آنلاین
موضوع: عکاسی دیجیتال
کلاس آنلاین
موضوع: مجسمه سازی
  • ...