مشاوره و پشتیبانی
نسخه جدید آقااجازه بصورت آزمایشی هم اکنون در دسترس می باشد

وب سایت جدید دانلود اپلیکیشن

راهنمای استفاده از سامانه آقا اجازه

برای استفاده از سامانه آقا اجازه لازم است که از نحوه کار با سامانه آشنا شوید، برای این کار می توانید از ویدئو های زیر برای آشنایی و معرفی امکانات آقا اجازه استفاده نمایید.
دقت فرمایید برای درصورت داشتن هرگونه سئوال که در ویدئو های زیر توضیح داده نشده بود با پشتیبانی آقا اجازه تماس حاصل فرمایید.

راهنمای عضویت و تکمیل پروفایل مدرس

در این ویدئو مدرسان می توانند از نحوه عضویت و تکمیل اطلاعات در سامانه آقا اجازه با خبر شوند.راهنمای نحوه عضویت و تکمیل پروفایل آموزشگاه

در این ویدئو آموزشگاه ها و موسسات آموزشی می توانند از نحوه عضویت و تکمیل اطلاعات در سامانه آقا اجازه با خبر شوند.راهنمای نحوه درج کلاس یا دوره آموزشی

در این ویدئو آموزشگاه ها و مدرسان می توانند از نحوه ثبت کلاس یا دوره آموزشی در سامانه آقا اجازه با خبر شوند.راهنمای نحوه تسویه مالی و حسابداری

در این ویدئو آموزشگاه ها و مدرسان می توانند از نحوه تسویه مالی و حسابداری در سامانه آقا اجازه با خبر شوند.معرفی و نحوه استفاه از سرویس شتابدهی

در این ویدئو آموزشگاه ها و مدرسان می توانند از نحوه استفاده و عملکرد سرویس شتابدهی سامانه آقا اجازه با خبر شوند.