معرفی ابوذر میرزایی


مدارک تحصیلی:
کارشناس علوم تربیتی آموزش و پرورش دبستان و پیش دبستان - دانشگاه آزاد اسلامی زنجان - 1386
کاردانی آموزش ابتدائی - مرکز تربیت معلم شهید مدرس سنندج - 1382
دیپلم ادبیات و علوم انسانی - بیجار - 1378

فعالیت های اجرایی:
مدیر دستان غیر دولتی علم و ادب به مدت یک سال - شهریور 95 الی شهریور 96
مدیر دبستان خلیج فارس به مدت 4 سال - شهریور 91 الی شهریور 95
مدیر دبستان غیر دولتی صبح دانا به مدت 8 ماه - دیماه 90 الی شهریور 91
کارناس امور اداری و تشکیلات به مدت 11 ماه - بهمن 89 الی دیماه 90
مدیر دبستان توحید به مدت 18 ماه - شهریور 88 تا بهمن 89
رئیس کانون فرهنگی - تربیتی به مدت 24 ماه - شهریور 84 الی شهریور 86

فعالیت های آموزشی:
آموزگار موظف و غیر موظف مدارس شهریار به مدت 7 سال
مدیر آموزگار موظف چند پایه مدارس روستائی منطقه کراتی استان کردستان به مدت 2 سال

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه