مشاوره و پشتیبانی
عادل پشم فروش

مدرس آقای عادل پشم فروش

تهران
هزینه یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 800,000 ریال
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

معرفی عادل پشم فروشکارشناس ارشد معماری
12 سال سابقه تدریس

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه