مشاوره و پشتیبانی

معرفی احد حسين زاده

سوابق تحصیلی:
كارشناسي مهندسي مكانيك و كارشناسي ارشد مهندسي صنايع از دانشگاه علم و صنعت
دكتري مهندسي صنايع از دانشگاه تهران شمال

سوابق تدریس:
10 سال سابقه تدريس در دانشگاه ازاد -علمي كاربردي كوشا صنعت-خانه كارگر

روش های تدریس:
آموزش كاربردي با ذكر مثال هاي واقعي از كاربرد آن در صنعت
بكارگيري تكنيك هاي افزايش خلاقيت يادگيري


ديپلم رياضي فيزيك
كارشناسي مهندسي مكانيك
كارشناس ارشد مهندسي صنايع دانشگاه علم وصنعت
دكتري صنايع دانشگاه تهران شمال
بيش از ده سال سابقه تدريس در دانشگاه ازاد اسلامشهر وتبریز و دانشگاه هاي علمي و كاربردي
برگزاري چندين دوره هاي آموزشي براي مديران شركت و سازمانها

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه