مشاوره و پشتیبانی
احمد ابراهیمی

مدرس آقای احمد ابراهیمی

تهران , قرچک
هزینه یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 1,000,000 ریال
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

معرفی احمد ابراهیمی

سوابق تحصیلی:
لیسانس در دانشگاه فرهنگیان ابوالقاسم فردوسی کرج

سوابق تدریس:
سابقه ۲سال تدریس در مدارس غیرانتفاعی


دبیر مجرب عربی دوره اول متوسطه
سابقه تدریس در مدارس غیرانتفاعی
تدریس در مناطق ورامین و ری

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه