مشاوره و پشتیبانی

معرفی احمدرضا خجسته وهاب زاده

سوابق تحصیلی:
کارشناسی رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق قدرت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سوابق تدریس:
دستیار آموزشی (TA) در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در دروس مدارهای الکتریکی 1

سابقه تدریس خصوصی دروس ریاضی و فیزیک دبیرستان به مدت 5 سال
سابقه تدریس خصوصی دروس پایه مهندسی و دروس رشته مهندسی برق به مدت 3 سال

روش های تدریس:
تدریس به صورت یادگیری مفهوم به صورت کامل در قالب حل مثال های کاربردی می باشد.


رتبه 373 کنکور سراسری سال 93 رشته ریاضی
کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رتبه 35 کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه