مشاوره و پشتیبانی

معرفی احمد شفیعی

سوابق تحصیلی:
کارشناس ارشد مهندسی برق مخابرات میدان

سوابق تدریس:


افتخارات:
رتبه 111 کنکور


فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه شریف.
تدریس در منزل شما.
تدریس دروس دانشگاهی الکترومغناطیس، میدان ها و امواج، مایکروویو، آنتن
ریاضیات و فیزیک کنکور برای درصد های بالا.
مشاوره مهاجرت تحصیلی.

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه