مشاوره و پشتیبانی

معرفی علی معینی


دانشجو کارشناسی خواجه نصیر در رشته فیزیک
با سابقه تدریس و مشاوره در قلم چی

کلاس های آموزشی علی معینی

آموزش جمع بندی کنکور

 •    30 ساعت
 •    حضوری و گروهی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    15 جلسه
 •   پیشرفته
 •   هر جلسه حضوری و گروهی: 330,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

آموزش ریاضی دهم

 •    20 ساعت
 •    حضوری و گروهی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    10 جلسه
 •   پیشرفته
 •   هر جلسه حضوری و گروهی: 400,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

دوره جمع بندی شیمی کنکور

 •    40 ساعت
 •    حضوری و گروهی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    20 جلسه
 •   پیشرفته
 •   هر جلسه حضوری و گروهی: 250,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

دوره فیزیک کنکور

 •    23 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    15 جلسه
 •   مقدماتی تا پیشرفته
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 500,000 ریال

کلاس زبان کنکور

 •    23 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    15 جلسه
 •   مقدماتی تا پیشرفته
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 500,000 ریال

کلاس فیزیک پیش دانشگاهی

 •    9 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    6 جلسه
 •   مقدماتی تا پیشرفته
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 660,000 ریال

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه