مشاوره و پشتیبانی
علی صادقی

مدرس آقای علی صادقی

فارس , شیراز
میانگین قیمت یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : ریال
روش تدریس : آنلاین
تدریس برای : آقایان و خانم ها
سوال از مدرس

دروس درحال تدریس

معرفی علی صادقی

سوابق تحصیلی:
مهندسی عمران دانشگاه قم

سوابق تدریس:
الله اکبر


ما قصد استفاده از امکانات سایت برای جلسات شرکت را داریم
نه تدریس.
به همین دلیل برای پر شدن کاراکتر مورد نیاز بنده الف را قرار میدهم
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه

دانلود اپلیکیشن