مشاوره و پشتیبانی
علی شجاعی

مدرس آقای علی شجاعی

مدرس آقای علی شجاعی
500000 IRR
5 3
3.50
3.50 1
اصفهان
میانگین قیمت یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 500,000 ریال 500000 IRR
روش تدریس : آنلاین و حضوری
تدریس برای : آقایان و خانم ها
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

دروس درحال تدریس

500,000 ریال

نفس شناسی

معرفی علی شجاعی

سوابق تحصیلی:
دانشجوی دکتری فلسفه دین

سوابق تدریس:
10 سال تدریس نفس شناسی


علی شجاعی
کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت
دانشجوی دکتری فلسفه دین
در موضوعات مربوط به نفس شناسی و نیز مقوله ایمان و علم و زیست ایمانی در عصر اکنون دارای تاملات بوده ام.

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه

دانلود اپلیکیشن