مشاوره و پشتیبانی
علی شجاعی

مدرس آقای علی شجاعی

3.50
اصفهان
میانگین قیمت یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 500,000 ریال
روش تدریس : آنلاین و حضوری
تدریس برای : آقایان و خانم ها
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

دروس درحال تدریس

500,000 ریال

نفس شناسی

معرفی علی شجاعی

سوابق تحصیلی:
دانشجوی دکتری فلسفه دین

سوابق تدریس:
10 سال تدریس نفس شناسی


علی شجاعی
کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت
دانشجوی دکتری فلسفه دین
در موضوعات مربوط به نفس شناسی و نیز مقوله ایمان و علم و زیست ایمانی در عصر اکنون دارای تاملات بوده ام.

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه

دانلود اپلیکیشن

get android direct
get bazar
get google