مشاوره و پشتیبانی
سید علیرضا خرسندی مقدم

مدرس آقای سید علیرضا خرسندی مقدم

3.50
تهران
میانگین قیمت یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 1,000,000 ریال
روش تدریس : حضوری
تدریس برای : آقایان و خانم ها
سوال از مدرس

دروس درحال تدریس

معرفی سید علیرضا خرسندی مقدم

سوابق تحصیلی:
کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه بوعلی سینا
کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی همدان با معدل 18.4

سوابق تدریس:
سابقه برگزاری کلاس حل تمرین دروس مدارهای الکتریکی-ماشین های الکتریکی-بررسی سیستم های قدرت 1

افتخارات:
نفر دوم دوره کارشناسی ارشد از نظر معدل


کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه بوعلی سینا
کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی همدان با معدل 18.4
سابقه برگزاری کلاس حل تمرین در دانشگاه صنعتی همدان در دروس مدارهای الکتریکی -ماشین های الکتریکی و بررسی سیستم های قدرت 1

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه

دانلود اپلیکیشن

get android direct
get bazar
get google