مشاوره و پشتیبانی

معرفی علیرضا مالکی

سوابق تحصیلی:
لیسانس ریاضی از دانشگاه چمران اهواز

سوابق تدریس:
۱۴ سال تدریس در آموزش و پرورش
مدرس کانون فرهنگی آموزش قلم چی


مدرس ریاضی متوسطه اول و دوم با 20 سال سابقه در آموزش و پرورش
مدرس کانون فرهنگی آموزش قلم چی
دارای مدرک لیسانس ریاضی از دانشگاه شهید چمران اهواز
تدریس تمامی دروس ریاضی متوسطه اول ودوم در همه رشته ها

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه