مشاوره و پشتیبانی

معرفی علیرضا محمدزادهسوابق تحصیلی :
• کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات میدان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
• دارای مدرک مشاوره تحصیلی از دانشگاه تهران

سوابق و رزومه آموزش:
• مشاوره تخصصی تحصیلی و کنکور
• مدرس فیزیک متوسطه
• مربی مشاورین انتخاب رشته
• مدرس و مبتکر روش آموزشی پرورش خلاقیت با متد CT
• عضومشاورین ارشد بنیان رهجوی دانش تهران
• مدرس CT و فیزیک و همچنین مشاور کنکور در مجمتع آموزشی دکتر خیاط زاده
• سرپرست و عضو هسته مرکزی بنیاد تدون (توسعه دانش و نوآوری) (تابستان 1392 تا زمستان 1395)


ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه