مشاوره و پشتیبانی
امین شجاعی

مدرس آقای امین شجاعی

3.54
اصفهان
میانگین قیمت یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 300,000 ریال
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

معرفی امین شجاعی


3سال سابقه تدریس
لیسانس الکترونیک
جلسات رفع اشکال
حل تمرین
برنامه ریزی رایگان

لیست نظرات و سوالاتثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه