آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

بدون تصوير

مدرس آقای امیر فرزانه

تهران
شروع قیمت برای یک جلسه تدریس خصوصی : 350,000 ریال
درخواست کلاس خصوصی
ارسال سوال

موضوعات آموزشی درحال تدریس

معرفی امیر فرزانه

کلاس های آموزشی امیر فرزانه

کلاس آموزشی ریاضیات ویژه تابستان

  •    24 ساعت
  •    حضوری و عمومی
  •   ثبت نام به پایان رسیده
  •    12 جلسه
  •   مقدماتی تا پیشرفته
  •   هر جلسه حضوری و عمومی: 800,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده