مشاوره و پشتیبانی
امیر گلپایگانی

مدرس آقای امیر گلپایگانی

مدرس آقای امیر گلپایگانی
2000000 IRR
5 3
3.50
3.50 1
تهران
میانگین قیمت یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 2,000,000 ریال 2000000 IRR
روش تدریس : آنلاین و حضوری
تدریس برای : آقایان و خانم ها
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

دروس درحال تدریس

2,000,000 ریال

اقتصاد پول و ارز

معرفی امیر گلپایگانی

سوابق تحصیلی:
مهندس بهره برداری نفت از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
بیش از 6 سال سابقه معامله گری و آموزش بازارهای مالی

سوابق تدریس:
6 سال سابقه تدریس
آموزش بازارهای مالی جهانی _ دانشگاه علوم و تحقیقات
آموزش فاندامنتال _ اصفهان
آموزش تکنیکال و فاندامنتال _ ترکیهمهندس بهره برداری نفت از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
بیش از 6 سال سابقه معامله گری و آموزش بازارهای مالی

6 سال سابقه تدریس
آموزش بازارهای مالی جهانی _ دانشگاه علوم و تحقیقات
آموزش فاندامنتال _ اصفهان
آموزش تکنیکال و فاندامنتال _ ترکیه

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه

دانلود اپلیکیشن