مشاوره و پشتیبانی

معرفی امیر کاشانی

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی

سوابق تدریس:
4سال سابقه ی تدریس زبان انگلیسی

روش های تدریس:
-

افتخارات:
دارای مدرک TTC


دارای مدرک TTC
مدرس زبان دبیرستان
سابقه ی تدریس
مدرس مکالمه

فوق لیسانس میکروب شناسی پزشکی

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه