مشاوره و پشتیبانی

معرفی امیر الفت

سوابق تحصیلی:
کارشناسی آمار از دانشگاه علامه طباطبائی
کارشناسی ارشد آمار گرایش بیمه از دانشگاه شهید بهشتی
دانشجوی دکتری آمار در دانشگاه علامه طباطبائی

سوابق تدریس:
4 سال در موسسه آموزشی دهخدا تجریش
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه علامه

روش های تدریس:
آموزش ریاضیات از پایه با توجه به مفهوم و کاربرد آن برای علوم مختلف
(آموزش نه تنها برای موفقیت در آزمون ها بلکه برای کسب مهارت)

افتخارات:
بیش از 10 سال سابقه مدیریت و فعالیت در صنعت بیمه و آمار کشور
ویرایش مقالات متعدد در حوزه ریاضیات و آمار
مشاور آماری بخش خصوصی


امیر الفت هستم. فار غ التحصیل کارشناسی آمار از دانشگاه علامه طباطبائی، کارشناسی ارشد آمار گرایش بیمه از دانشگاه شهید بهشتی و دانشجوی دکتری آمار در دانشگاه علامه طباطبائی. سابقه تدریس در موسسه دهخدا تجریش به مدت 4 سال و همچنین تدریس آمار در دانشگاه های کشور را دارم. در حال حاضر رئیس اداره تحقیقات بازار شرکت بیمه البرز هستم و ضمنا مشاور آماری بخش خصوصی.

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه