مشاوره و پشتیبانی

معرفی امیر رضا صفایی تبار


لیسانس مهندسی نرم افزار
عضو اصلی انجمن علمی کامپیوتر خیام
نویسنده و فیلم نامه نویس

کلاس های آموزشی امیر رضا صفایی تبار

آموزش مقدماتی ICDL

  •    15 ساعت
  •    آنلاین و نیمه خصوصی
  •    10 جلسه
  •   مقدماتی
  •   هر جلسه آنلاین و نیمه خصوصی: 250,000 ریال

لیست نظرات و سوالاتثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه