آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

امیرعلی صالحی

مدرس آقای امیرعلی صالحی

تهران
شروع قیمت برای یک جلسه تدریس خصوصی : 550,000 ریال
درخواست کلاس خصوصی
ارسال سوال

موضوعات آموزشی درحال تدریس

معرفی امیرعلی صالحی

ده سال سابقه تدریس ابتدایی راهنمایی
و دروس کارشناسی حسابداری و مدریت

کلاس های آموزشی امیرعلی صالحی

کلاس آموزشی حسابداری هلو

  •    8 ساعت
  •    حضوری و نیمه خصوصی
  •    5 جلسه
  •   متوسط
  •   هر جلسه حضوری و نیمه خصوصی: 550,000 ریال