آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

اميرپارسا ثقفي

مدرس آقای اميرپارسا ثقفي

تهران
شروع قیمت برای یک جلسه تدریس خصوصی : 100,000 ریال
درخواست کلاس خصوصی
ارسال سوال

موضوعات آموزشی درحال تدریس

معرفی اميرپارسا ثقفي

11 سال سابقه رزمی قهرمان مسابقات لیگ آزاد مبارزات آزاد روسیه

کلاس های آموزشی اميرپارسا ثقفي

کلاس آموزشی ام ام ای و دفاع شخصی

  •    90 ساعت
  •    حضوری و نیمه خصوصی
  •    60 جلسه
  •   پیشرفته
  •   هر جلسه حضوری و نیمه خصوصی: 83,000 ریال