آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

معرفی آرش بحرینی پور

دانشجوی برتر دانشکده پزشکی تبریز
رتبه ۷۶۸ کنکور سراسری سال ۹۳
سابقه تدریس ب رتبه های برتر کنکور سراسری

کلاس های آموزشی آرش بحرینی پور

زیست شناسی کنکوری

 •    60 ساعت
 •    حضوری و عمومی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    5 جلسه
 •   مقدماتی
 •   هر جلسه حضوری و عمومی: 4,800,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

مشاوره تخصصی کنکور تا روز امتحان

 •    40 ساعت
 •    حضوری و عمومی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    5 جلسه
 •   مقدماتی
 •   هر جلسه حضوری و عمومی: 3,600,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده