مشاوره و پشتیبانی

معرفی ارسلان ابويساني


کارشناسی فيزيك دانشگاه فردوسي مشهد
دانشجو ارشد دانشگاه صنعتي شريف
تدريس در مشهد - تهران
سابقه تدريس فیزیک دو سال در موسسات و آموزشگاه به صورت خصوصي و نيمه خصوصي
جلسه اول رايگان براي اشنايي با شيوه تدريس

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه