آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

ارسلان ابويساني

مدرس آقای ارسلان ابويساني

تهران
شروع قیمت برای یک جلسه تدریس خصوصی : ریال
درخواست کلاس خصوصی
ارسال سوال

موضوعات آموزشی درحال تدریس

معرفی ارسلان ابويساني

کارشناسی فيزيك دانشگاه فردوسي مشهد
دانشجو ارشد دانشگاه صنعتي شريف
تدريس در مشهد - تهران
سابقه تدريس فیزیک دو سال در موسسات و آموزشگاه به صورت خصوصي و نيمه خصوصي
جلسه اول رايگان براي اشنايي با شيوه تدريس