مشاوره و پشتیبانی

معرفی ارسلان حیدرپناه


کلاس های آموزشی ارسلان حیدرپناه

آموزش ریاضی دوم دبیرستان به صورت خصوصی

  •    15 ساعت
  •    حضوری و خصوصی
  •    10 جلسه
  •   مقدماتی
  •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 800,000 ریال

آموزش ریاضی سوم دبیرستان رشته تجربی

  •    15 ساعت
  •    حضوری و خصوصی
  •    10 جلسه
  •   مقدماتی
  •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 900,000 ریال

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه