آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

بدون تصوير

مدرس آقای ارسلان حیدرپناه

ایران
شروع قیمت برای یک جلسه تدریس خصوصی : 7,000,000 ریال
درخواست کلاس خصوصی
ارسال سوال

معرفی ارسلان حیدرپناه

کلاس های آموزشی ارسلان حیدرپناه

کلاس آموزشی آموزش ریاضی دوم دبیرستان به صورت خصوصی

  •    15 ساعت
  •    حضوری و خصوصی
  •    10 جلسه
  •   مقدماتی
  •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 800,000 ریال

کلاس آموزشی آموزش ریاضی سوم دبیرستان رشته تجربی

  •    15 ساعت
  •    حضوری و خصوصی
  •    10 جلسه
  •   مقدماتی
  •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 900,000 ریال