مشاوره و پشتیبانی
بابک فرهمندشاد

مدرس آقای بابک فرهمندشاد

مدرس آقای بابک فرهمندشاد
3000000 IRR
5 3
3.50
3.50 1
تهران , سردار جنگل
میانگین قیمت یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 3,000,000 ریال 3000000 IRR
روش تدریس : حضوری
تدریس برای : آقایان و خانم ها
محل برگزاری کلاس حضوری : مکان دانشپذیر یا مدرس
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

دروس درحال تدریس

3,000,000 ریال

اکسل Excel

3,000,000 ریال

اتوکد AutoCad

معرفی بابک فرهمندشاد

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد عمران مدیریت پروژه و ساخت

سوابق تدریس:
سابقه 17 سال تدریس در موسسات و شرکتها


سوابق علمي:
دانش آموخته رشته مهندسي عمران از دانشکده فني دانشگاه تبريز

ارائه مقاله بهينه سازی شبکه جمع آوری فاضلاب با استفاده از الگوی ژنتيک در همايش ملي آب و فاضلاب با رويکرد بهره برداری ارائه مقاله جمع آوری، تصفيه و بازيافت پسابهای نيروگاهي در همايش ملي مديريت پساب و پسماند در صنايع نفت و انرژی ارائه مقاله مديريت ريسک در خطوط انتقال نفت و گاز در همايش بين المللي لوله و خطوط انتقال نفت و گاز ارائه مقاله بررسي عوامل مؤثر بر افزايش هزينه در پروژه های ساخت در کنفرانس مديريت ساخت و پروژه.


سوابق کاري:
1381 تا 1388 : طراحي و نظارت عاليه شبکه های آب و فاضلاب شهرهای شيراز، رشت، انزلي، بروجرد
، مرکز علوم و تحقيقات ساوه، مناطق گردشگری ساحل آرام گلوگاه بهشهر و بوذرجمهر مائن، شهرک صنعتي
عبدل آباد سمنان طراحي سيستهای دفع بهداشتي پساب مناطق نفتي چهارگانه (خارک، لاوان، سيری و بهرگاان (ماديريت طار شارکت نفات فلات ماره طراحي ايستگاه پمپاژ و خط انتقال آب نيروگاه مارون، خط انتقال فاضلاب شيراز به تصفيه خانه نظارت عاليه بر احداث تصفيه خانه بروجرد و شهرک های صنعتي شمس آباد ، کازرون، مرودشت
1388 تا 1395 : تهيه مشخصات فني و طراحي سيويل واحدهای مختلف صنايع نيروگاهي و پالايشگاهي:
نيروگاه های اميرآباد، اردبيل، چابهار، مائن، کهنوج، ملاير، نوشهر، اروميه، مش ، رودشور، سيرجان، متمرکز پارس جنوبي (عسلويه طرح پالايشگاه گاز مايع NGL 3100 و پالايشگاه گاز گشوی جنوبي ) مديريت طر ح شرکت نفت مناطق مرکزی ايران پتروشيمي های بروجن، دهدشت ، ارک شيمي پارسا (متانول و آمونياک ، کازرون، کود شيميايي لردگان ) اوره و آمونياک تهيه و تنظي اسناد منامصه، متره و برآورد و حق الزحمه و رسيدگي باهصاورت وضاعيت ، تعاديل و تااخيرات مطاابق باا آخارين بخشنامه ها ی سازمان مديريت و
برنامه ريزی کشور
آشنايي با مباحث مقررات ملي ساختمان ايران ، استاندارد های شرکت نفات IPS ، شارکت گاز IGS –
IGEDC ، شارکت ملاي پتروشيمي NPCS و شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران NIOEC
استانداردهای بين المللي UFC , NFPA, FHWA, UBC97 , ACI 318, AISC, API, ASCE, AASHTO, IBC
مسلط به آئين نامه های معتبر طراحي بين المللي و ايراني ، فهارس بهای سازمان مديريت و برنامه ريزی
دارای پروانه اشتغال به کار نظارت و اجرای ساختمان از سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
نظارت بر احداث ساختمانهای مسکوني و صنعتي در استان تهران
تدريس دوره ها ی مباني گودبرداری، ژئوتکنيک و سازه نگهبان، نکات اجرايي نظاارت بار سازه های فاولادی و بتناي در موسساه آموزشي عمران ايستا، متره و برآورد، تهيه و رسيدگي به صورت وضعيت، تعديل، شنايي با فهارس بها و شرايط عمومي و خصوصي پيمان و تدريس نرم افزار نقشه کشي CAD و ضوابط شهرداری در مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتي شريف


ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه

دانلود اپلیکیشن