مشاوره و پشتیبانی

معرفی بهنام امیری


سوابق تحصیلی :
مقطع کارشناسی - رشته شیمی کاربردی ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه) 89-86
مقطع کارشناسی ارشد- رشته شیمی آلی ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال) 92-90
موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ( شیمی آلی) : کاربرد کاتالیست قابل بازیافت P2O5-SiO2 در سنتز برخی مشتقات فلاونوئیدها تحت شرایط بدون حلال

تدریس:
تدریس خصوصی شیمی : تمام سطوح/ کتب درسی
تدریس خصوصی زبان انگلیسی : گرامر/ مکالمه/ مهارت های نوشتاری/مهارت هاری شنیداری/ کنکور/ کتب درسی ( دبستان/ دبیرستان) /
دوره Pre-IELTS


کلاس های آموزشی بهنام امیری

کلاس شیمی دو

 •    45 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    30 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 400,000 ریال

کلاس شیمی سوم دبیرستان

 •    45 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    30 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 400,000 ریال

کلاس شیمی پیش دانشگاهی

 •    45 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    30 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 400,000 ریال

کلاس شیمی دهم

 •    45 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    30 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 400,000 ریال

کلاس شیمی یازدهم

 •    45 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    30 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 400,000 ریال

کلاس زبان انگلیسی هفتم

 •    45 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    30 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 400,000 ریال

کلاس زبان انگلیسی هشتم

 •    45 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    30 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 400,000 ریال

کلاس زبان انگلیسی نهم

 •    45 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    30 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 400,000 ریال

کلاس زبان انگلیسی دبیرستان

 •    45 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    30 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 400,000 ریال

کلاس نگرشی بر طیف سنجی

 •    90 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    60 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 500,000 ریال

کلاس شیمی آلی 1

 •    75 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    50 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 500,000 ریال

کلاس شیمی آلی 2

 •    75 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    50 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 500,000 ریال

کلاس شیمی آلی 3

 •    75 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    50 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 500,000 ریال

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه