آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

بهنام امیری

مدرس آقای بهنام امیری

خوزستان , اهواز
شروع قیمت برای یک جلسه تدریس خصوصی : 400,000 ریال
درخواست کلاس خصوصی
ارسال سوال

معرفی بهنام امیری

تدریس خصوصی شیمی
کارشناسی ارشد شیمی آلی MCs In Organic Chemistry
تمام سطوح/ کتب درسی
Organic Synthesis/ Spectroscopy/ Advanced Organic Chemistry
تدریس خصوصی زبان انگلیسی
گرامر/ مکالمه/ مهارت های نوشتاری/مهارت هاری شنیداری/ کنکور/ کتب درسی ( دبستان/ دبیرستان)/
دوره Pre-IELTS
تاریخ تولد: 14/10/1365
ملیت: ایران
زبان: فارسی/ انگلیسی
Name: Behnam Amiri
Date of Birth: 1987/01/04
تحصیلات
مقطع کارشناسی- رشته شیمی کاربردی ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه)
89-86
مقطع کارشناسی ارشد- رشته شیمی آلی ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)
92-90
پایان نامه کارشناسی ارشد ( شیمی آلی)
موضوع: کاربرد کاتالیست قابل بازیافت P2O5-SiO2 در سنتز برخی مشتقات فلاونوئیدها تحت شرایط بدون حلال
(M.Sc.) Thesis of: Chemistry
On: Organic Chemistry
Subject: P2o5-Sio2 as an Efficient and Recyclable Catalyst for Synthesis Some Flavonoid Derivatives under Heterogeneous and Solvent-Free Condition

BSc of Applied Chemistry 2007-2011
Education: Islamic Azad University-Omidiyeh Branch
MSc of Organic Chemistry 2011-2014
Education: Islamic Azad University-North Tehran Branch


کلاس های آموزشی بهنام امیری

کلاس تدریس خصوصی شیمی دو

 •    45 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    30 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 400,000 ریال

کلاس تدریس خصوصی شیمی سوم دبیرستان

 •    45 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    30 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 400,000 ریال

کلاس تدریس خصوصی شیمی پیش دانشگاهی

 •    45 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    30 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 400,000 ریال

کلاس تدریس خصوصی شیمی دهم

 •    45 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    30 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 400,000 ریال

کلاس تدریس خصوصی شیمی یازدهم

 •    45 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    30 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 400,000 ریال

کلاس تدریس خصوصی زبان انگلیسی هفتم

 •    45 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    30 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 400,000 ریال

کلاس تدریس خصوصی زبان انگلیسی هشتم

 •    45 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    30 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 400,000 ریال

کلاس تدریس خصوصی زبان انگلیسی نهم

 •    45 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    30 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 400,000 ریال

کلاس تدریس خصوصی زبان انگلیسی دبیرستان

 •    45 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    30 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 400,000 ریال

کلاس تدریس خصوصی نگرشی بر طیف سنجی

 •    90 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    60 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 500,000 ریال

کلاس تدریس خصوصی شیمی آلی 1

 •    75 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    50 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 500,000 ریال

کلاس تدریس خصوصی شیمی آلی 2

 •    75 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    50 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 500,000 ریال

کلاس تدریس خصوصی شیمی آلی 3

 •    75 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    50 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 500,000 ریال