مشاوره و پشتیبانی

معرفی پویا علی نوری

سوابق تحصیلی:
فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی دانشگاه صنعتی شریف

سوابق تدریس:
تدریس در دانشگاه به عنوان کمک استاد در دینامیک و...
تدریس خصوصی دروس دینامیک، ترمودینامیک، دینامیک ماشین، مقاومت مصالح، فیزیک، ریاضی و... در تهران
مشاوره دانشجویی و دانش آموزی


افتخارات:
رتبه 468 کنکور کارشناسی
رتبه 99 کنکور ارشد


رتبه برتر در کنکور سراسری ریاضی فیزیک در سال 92
فارغ التحصیل مهندسی مکانیک مقطع کارشناسی از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رتبه برتر کنکور ارشد مکانیک
دانشجوی مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی در دانشگاه صنعتی شریف
چند دوره دستیار آموزشی دینامیک و ترمودینامیک
سابقه تدریس در دانشگاه و مدارس

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه