مشاوره و پشتیبانی

معرفی ابراهیم نیک پور

سوابق تحصیلی:
لیسانس الکترونیک
فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

سوابق تدریس:
۷سال تدریس درآموزش وپرورش
۸سال تدریس در آموزشگاه قلم چی
۶سال تدریس درآموزشکاه ایران
۶سال تدریس در آموزشگاه پیشگام

روش های تدریس:
آموزش تخصص ریاضیات دوره اول ودوم

افتخارات:
قدرت بیان خوب برای ریاضی وتغییر نمره از ۶به ۱۸


مدرس ریاضی درآموزشکاههای قلم چی -بعثت-ایران-پیشگام وآموزش وپرورش هم اکنون مدرس دانشکاه هستم دارای مدرک فوق لیسانس .همکاری ریاضی دوره اول ودوم دبیرستان

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه