مشاوره و پشتیبانی
احسان اسلامی

مدرس آقای احسان اسلامی

3.52
تهران , همه مناطق
میانگین قیمت یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 1,500,000 ریال
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

دروس درحال تدریس

1,500,000 ریال

ریاضی ابتدایی

1,500,000 ریال

مکانیک سیالات

1,500,000 ریال

انتقال حرارت

1,500,000 ریال

کنترل اتوماتیک

1,500,000 ریال

مقاومت مصالح 1

1,500,000 ریال

ریاضی دانشگاه

معرفی احسان اسلامی

سوابق تحصیلی:
مهندس مکانیک در گرایش سیالات
کارشناس ارشد مهندسی بیومکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سوابق تدریس:مهندس مکانیک در گرایش سیالات و کارشناس ارشد مهندسی بیومکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه