مشاوره و پشتیبانی
اسماعیل خورشیدی

مدرس آقای اسماعیل خورشیدی

تهران
هزینه یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 1,000,000 ریال
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

معرفی اسماعیل خورشیدی


ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه