مشاوره و پشتیبانی
فهیمه رئیسی

مدرس خانم فهیمه رئیسی

تهران
هزینه یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 500,000 ریال
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

دروس درحال تدریس

معرفی فهیمه رئیسی


.

کلاس های آموزشی فهیمه رئیسی

کلاس مدیریت آموزشی

  •    8 ساعت
  •    حضوری و خصوصی
  •    5 جلسه
  •   پیشرفته
  •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 800,000 ریال

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه