مشاوره و پشتیبانی
فهیمه رئیسی

مدرس خانم فهیمه رئیسی

3.00
تهران
میانگین قیمت یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 500,000 ریال
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

دروس درحال تدریس

500,000 ریال

مدیریت آموزشی

معرفی فهیمه رئیسی


.

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه