آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

فهیمه رئیسی

مدرس خانم فهیمه رئیسی

تهران
شروع قیمت برای یک جلسه تدریس خصوصی : 500,000 ریال
درخواست کلاس خصوصی
ارسال سوال

موضوعات آموزشی درحال تدریس

معرفی فهیمه رئیسی

.

کلاس های آموزشی فهیمه رئیسی

کلاس تدریس خصوصی مدیریت آموزشی

  •    8 ساعت
  •    حضوری و خصوصی
  •    5 جلسه
  •   پیشرفته
  •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 800,000 ریال