مشاوره و پشتیبانی

معرفی فرهاد هاشمی

سوابق تحصیلی:
لیسانس ریاضی محض
فوق لیسانس مهندسی صنایع

سوابق تدریس:
سیزده سال تدریس با عنوان دبیر رسمی ریاضی شاغل در منطقه 14 تهران
همکاری مستمر با آموزشگاه ها و موسسات کنکور و تیزهوشان

روش های تدریس:
تدریس یک امر حرفه ای و هنرمندانه است. در طول سالها به این تجربه رسیده ام که هر دانش آموز و کلاس و هر درسی روش مخصوص خود را می طلبد.


لیسانس ریاضی محض
فوق لیسانس مهندسی صنایع

سیزده سال تدریس با عنوان دبیر رسمی ریاضی شاغل در منطقه 14 تهران
همکاری مستمر با آموزشگاه ها و موسسات کنکور و تیزهوشان
تدریس یک امر حرفه ای و هنرمندانه است. در طول سالها به این تجربه رسیده ام که هر دانش آموز و کلاس و هر درسی روش مخصوص خود را می طلبد.

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه