مشاوره و پشتیبانی

معرفی فریبا کبیری


کارشناسی ارشد مهندسی عمران-ژئوتکنیک دانشگاه تهران
سابقه تدریس در دروس دبستان، راهنمایی و دانشگاه

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه