مشاوره و پشتیبانی
بدون تصوير

مدرس خانم فاطمه رضایی

مدرس خانم فاطمه رضایی
0 IRR
1 1
ایران
میانگین قیمت یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : ریال 0 IRR
سوال از مدرس

دروس درحال تدریس

معرفی فاطمه رضایی

سوابق تحصیلی:
۰

سوابق تدریس:
۰

روش های تدریس:
۰

افتخارات:
۰


ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه

دانلود اپلیکیشن